KSS Ajansı & Danışmanlığı

Kurumsal kimliğin tanımlanması sonrası; sürdürülebilirlik ilkesiyle ve sosyal sorumluluk alanında etkileyici ve bütünsel KSS iletişim stratejisi geliştiriyoruz.

icerik-plani-kss-ajansi-danismanligi

KSS Ajansı & Danışmanlığı

Ürün/hizmet kalitesi ya da ekonomik başarı, günümüzde bir şirketin değerini belirleyen yegane kriter değil. Son yıllarda küresel ve ulusal ölçekte, dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Tıpkı bireyler gibi, kurumların da topluma karşı sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmenin firmalara değer kazandıracağı düşüncesi oldukça yaygın. Bu durumda firmanızı doğru yerde konumlandırmak için kss danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.
KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) adına yaptığınız çalışmalar her şeyden önce marka değerinizi arttıracak ve markanıza duyulan sempatinin yükselmesini sağlayacaktır. Diğer yandan, hepimiz yaşadığımız, kazandığımız topluma karşı sorumluyuz. KSS ajansı desteğiyle bu sorumlulukları planlı ve profesyonel bir şekilde yerine getirebilir, attığınız her adımı profesyonel bir iletişimle kitlelere duyurarak markanıza değer katabilirsiniz.
Awesome Image

 • KSS Danışmanlığı Çalışma Süreci
  Sürdürülebilirlik, KSS danışmanlığı hizmetinin anahtar kavramıdır. Nitekim bu kavram hem çevresel hem de sosyal öneme sahiptir. Çevre ve toplumun çıkarları her zaman örtüşür ve birinin refahı ötekinin çıkarınadır. Dolayısıyla KSS ajansı çalışma sürecinde öncelikle sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durularak, markanın bu kapsamda neler yapabileceği, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne nasıl bir katkı sağlayabileceği düşünülür. Planlar kapsamlı bir biçimde yapılır ve kamuoyunun reaksiyonu hakkında tahminler yürütülür. Bunun için daha önce yapılmış KSS çalışmaları gözden geçirilebilir. Ayrıca iletişim, reklam ve kampanya çalışmaları için doğru hedeflemeler yapılır. KSS danışmanlığı farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin koordine biçimde yürütmeleri gereken bir süreçtir. Reklam yönetimi, metin yazarlığı, ...
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmasının Avantajları
  Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çalışmaları firmaya toplumda saygın bir yer kazandırır. 1980’lerden beri gündeme gelen bu çalışmalar, birçok büyük firmanın toplumdaki saygınlığını arttırmasını ve sarsılmaz bir marka imajına sahip olmasını sağlamıştır. İyi bir KSS danışmanlık hizmeti alarak markanızı kamuoyu nezdinde olumlu bir yerde konumlandırabilir ve marka başarısının sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Genellikle zannedilenin aksine KSS çalışmaları bağıştan ibaret değildir. Tam aksine, markanın kendi görev tanımıyla bizzat iştirak ettiği çalışmalar daha kalıcıdır. Bu tür çalışmalar marka ile kamuoyu arasında güçlü bağların kurulmasını sağlar. Ayrıca, yürütülen her çalışma çevreye ve topluma katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla kss ajansı hizmeti yalnızca markaya değil, topluma ve dünyaya da ...
 • KSS Ajansı Nasıl Çalışır?
  İyi bir çalışma için öncelikle markanın toplumdaki yeri belirlenmelidir. Markanın kamuoyu nezdinde ne kadar tanındığı ve nasıl bir imaja sahip olduğu önemlidir. Eğer marka olumlu bir imaja sahipse bu pekiştirilmeli, olumsuz ya da nötr bir imaja sahipse bu durumu tersine çevirecek kss danışmanlığı hizmeti verilmelidir. Markanın bulunduğu yerin tespit edilmesi bütün çalışmanın başlangıcıdır. Markanın odaklanması gereken çevresel ve sosyal faktörler belirlenir. Bunlar belirlenirken markanın hizmet verdiği sektör ve sektörü ya da gücü kapsamında neler yapabileceği gözden geçirilir. Sözgelimi, firmanın eğitime katkı sağlamak gibi bir gücü varsa ve bunu hizmet tanımı dâhilinde yapabilecekse bu kısma odaklanılır. Sosyal ve çevresel sorunlar tanımlanarak ...
 • KSS Ajansı
  Her dönemin yaygın ve kabul edilmiş bir paradigması vardır. Günümüzde bu paradigmanın değerler üzerinden inşa edildiğini söyleyebiliriz. Toplumsal değerlere, sosyal adalete ve çevreye önem veren firmalar günümüzde itibar kazanıyor. Bu değerleri önemsemeyen kurumların hızlı bir şekilde itibar kaybettiğini ve bu itibar kaybının müşteri, kâr kayıplarıyla sonuçlandığını görmek mümkün. Dolayısıyla KSS danışmanlığı olmadan kısa süreli başarılar elde etmek kolay olsa da markayı müşteri nezdinde kalıcı ve sempatik bir hâle getirmek oldukça zor. Ünlü yönetim bilimci ve yazar Peter F. Drucker “Geçtiğimiz 40-50 yılda ekonomik faktörler dominanttı, bundan sonraki 20-30 yılda ise sosyal faktörler dominant olacaktır” diyerek KSS ajansı hizmetlerinin önemini ifade ...
 • KSS Nedir?
  Sosyal sorumluluk adına yapılacak işlerden bahsetmeden önce kss ajansı tarafından verilen hizmeti tanımlamak faydalı olacaktır. KSS (Kurumsal Sosyal Sorumlululuk) herhangi bir kurumun toplumla sosyal ve çevresel etkilerini iyileştirmeye ve katkı sağlamaya yönelik çalışmalarıdır. Firmanın kâr amacı gütmeyen ve sosyal sorumluluk ya da farkındalık taşıyan bütün çalışmaları KSS kapsamındadır. Diğer yandan, sosyal sorumluluk faaliyetleri titizlikle yürütülmesi gereken süreçlerdir. Bu yüzden KSS danışmanlığı hizmeti almanız faydalı olacaktır.
KSS stratejisi geliştirirken; işinizi, değerlerinizi ve pazarınızı göz önünde bulundurarak stratejinizi hazırlar, planınızı tasarlarız.

İletişimde Kalalım, Hızlıca Planlayalım!