İçerik Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İçerik Analizi Nedir

İçerik Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İçindekiler

İçerik Analizi Nedir?

İçerik analizi nedir sorusuna cevap temel olarak cevap verecek olursak; belirli bir metindeki kavramların veya temaların varlığını belirlemek için kullanılan bir araştırma aracına denmektedir. Araştırma yapan kişiler içerik analizini kullanarak bu tür belirli kelimelerin, kavramların veya temaların anlamlarını, varlığını ve ilişkilerini ölçerek analiz edilebilir.

İçerik analizi nedir sorusuna bir başka cevap verecek olursak; 1940’lardan beri yapılan belirli kelimelerin sıklığını kontrol etmek için kullanılan, farklı yazılar üzerinde de çalışmalar yapılan yöntemdir. İlk başlarda manuel yapılırken, teknolojinin gelişmesi ile sadece bilgisayarlar aracılığıyla incelenmeye başlamıştır.

  1. yüzyılda, teknolojideki olan gelişmeler ile beraber içeriğin, sosyal, dinsel, kültürel ve tarihsel öneminin yanı sıra insanların zihin çeşitliliğini keşfetmek ve analiz etmek için de kullanılmıştır.

Veri kaynakları röportajdan, açık uçlu sorulardan, konuşmalardan veya herhangi bir iletişimsel dil sonucu gazete manşetleri, tartışmalar veya tarihi belgeler gibi materyallerden olabilir. Metni içerik olarak analiz edebilmek için metin kodlanmalı veya analiz için kod kategorilerine ayrılmalıdır. 

Nasıl Yapılır?

İçerik analizi nasıl yapılır sorusu ise içerik analizinin ne olduğunu doğru bir şekilde kavradıktan sonra ortaya çıkan bir diğer önemli sorudur. Eğer kriterlerinize uygun çok seçenek var ise azaltmaya gidebilirsiniz. Sonrasında analiz kategorilerini ve birimlerini tanımlayın. Sonrasında analiz edeceğiniz seviyeyi belirlemeniz gerekmektedir.  Sonrasında kodlama işlemi gelmektedir. Bu, anlam birimlerinin önceden tanımlanmış kategoriler halinde düzenlenmesini içermektedir. Kodlama özellikle birden fazla araştırmacı insanın katkı sağladığı durumlarda önem taşımaktadır. Sonrasında kurallar belirlendiği için metni kurallara göre kodlamanız gerekmektedir. Son olarak ise analiz edip, sonuçlarınızı ortaya koymanız gerekmektedir.

İçerik analizi nasıl yapılır sorusuna cevap ararken belli başlı sorular sormamız gerekmektedir. Bunlara örnek verecek olursak; içeriğin ilgili bağlamı nedir, içerik analizinin sınırı nedir veya belirli bir sınırı var mıdır, içerik analizi ile ne ölçülmelidir gibi sorulara aldığın cevaplar içerik analizi nedir ve içerik analizi nasıl yapılır hususunda size cevap verecektir.

İçerik Analizi Yöntemi Nedir?

Birden fazla içeriği analiz etmek için kullanılan içerik analizi; örüntüler, temalar, kalıplar ve temalar gibi içerik hususundaki önemli noktaları ve belirler ve buna göre analiz eder. Örneğin; bir dizi kitap serisi için analiz edilmesini ele alalım; kitaplarda tekrar eden anahtar kelimeleri bulmak ve bunun ışığında analiz etmek içerik analizine girer. 

İçerik Analizi Kullanım Örnekleri

İlk olarak içerik analizinin en önemli özelliği hedef kitle hakkında bize detaylı bilgiler verebilmesidir. Sonuç olarak insanların neyi ve ne kadar tercih ettiğini anlamak mümkündür. Örneğin dört tableti ele alalım. Bu tabletler x ve y olsun bu tabletlerin farklı şarj ömürleri ve özellikleri olsun. Kimisini 12-25 yaş arası %67 oranında tercih ederken, kimisini %80 oranında yaşlılar tercih etmektedir. İşte bu saptamaları ve analizleri yapma neden y bilgisayarını daha çok yaşlılar tercih ederken x tabletini gençlerin tercih ettiğini ve x-y arasındaki farkları detaylı bir şekilde ortaya koymanızı sağlar. 

İçerik Analizi Programları

İş dünyasında rekabetin artması ile beraber araştırmalara duyulan ihtiyaçta artmıştır. İş liderleri, müşteriler ve Pazar da dahil olmak üzere bir işletmenin tüm alanlarını sürekli olarak araştırmaya ve geliştirmeye çaba göstermişlerdir. İş araştırması, mevcutta bulunan ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerini anlamaya yardımcı olmayı sağlamıştır. Bu ihtiyaca yönelik birçok araştırma programı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ve dünyada kullanılan programların bazıları şunlardır; NVivo, ATLAS.ti, Wuirkos, MAXODA, Datagrav gibi bazı programlar bu araştırma programının yazılımlarından bazılarıdır.

Dünya üzerinde gün geçtikçe değişen ve kendini teknolojik alanda kanıtlamak isteyen firmalar artış göstermektedir. Şirketlerin bu yarışta başarılı olabilmek için pazar alanında da başarılı olması gerekmektedir. Bundan dolayı her şey daha da sistemleşmeye ve disiplinli olmaya başlamıştır. Bu açıdan dünyada ses getiren bir konum hedefliyor ve iş alanında gelişmek istiyorsanız bir İçerik Ajansı ile çalışmanız önemlidir.  

İçerik Analizinin Amaçları ve Hedefleri

İçerik analizinin birincil önceliği satır aralarını okumaktır. Metinde ne istediğini anlamak ve okuyucuya erişebilmektir. Metinde kapalı olarak sorulan soruların cevaplarını bulmayı amaçlar. 

İçerik analizi nedir sorusuna bir diğer cevap ise insanlar arasındaki iletişimi, insanların hayata karşı tutumlarını ve planlarını öğrenmek ve buna karşı insanlar neye tepki verir veyahut ne hoşlarına gider bunu analiz etmektir. İçerik araştırmaları, aynı zamanda kamuoyu araştırmaları içinde sıklıkla kitle iletişim araçları aracılığıyla kullanılmaktadır. Basılı metinler, sosyal medya, makaleler veya kitaplardan insanların ne anladığını ve o yayınların neyi insanlarda uyandırdığını anlamak için kullanılmaktadır. Bu sadece iş alanında değil örneğin toplumu inceleyen sosyologlar arasında da kullanılmaktadır.

İçerik Analizi Yaklaşımları

İçerik analizinin birkaç farklı yaklaşımı bulunmaktadır. Günümüzde içerik analizi, sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Aşağıda göreceğiniz yaklaşımlar aynı zamanda içerik analizi nasıl yapılır sorusuna farklı düşünce tarzları da eklemiştir.

İçerik analizi yaklaşımlarını geleneksel yaklaşım, yönlendirilmiş yaklaşım veya özetleyici yaklaşım olarak üç alanda incelememiz mümkündür. Hepsi kodlama sistemine bağlı olmasına rağmen belli başlı farklılıkları da bulunmaktadır.

  1. Geleneksel İçerik Analizi

Diğer adı endüktif kategori geliştirme olarak bilinen bu yaklaşım her hususta yapılan araştırmaların belirli bir sınırı olduğunda kullanılmaktadır. Burada veriler kategorilerdeki seçeneklere ulaşmak için kullanılmaktadır. Nitel analiz yöntemleri bu yaklaşımı, analiz etmek ve incelemek için kullanmaktadır.

  1. Yönlendirilmiş İçerik Analizi

Bu yaklaşımda analiz bir teoride bulunmaktadır. Bu yaklaşım çıkan sonuçları analiz etmek veya doğrulamak için kullanılmaktadır. Anahtar kelimeleri belirlemek için önceden var olan verileri kullanarak inceler.

  1. Özetleyici İçerik Analizi

Bu yaklaşımda öncelikle incelenecek kelimeler ve söz öbekleri belirlenmektedir. Özellikle metnin ne anlattığını ve satır aralarını öğrenmek isteyenler için bu metot kullanılır. İlk olarak belirli bir metnin veya sözcüğün ne kadar kullanıldığını tespit emek ile başlar ve sonrasında, bu kelimeyi hangi anlamda ve ne anlatmak isterken yazıldığının incelemesini yapmaktadır.

İçerik analiz metotları, farklı alanlarda kullanılan farklı metotlar için kullanılmaktadır ve buna göre şekil almaktadır. İster özetleyici olsun, ister geleneksel veya yönlendirilmiş amacına uygun olarak kullanıldığında analiz etmede size kolaylık sağlamaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin