İçerik Pazarlaması Nedir? Nasıl Yapılır?

İçerik Pazarlaması Nedir? Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Bilgi, kararlarımızı etkileyen temel unsurlardan biridir. Satın alma davranışı her ne kadar duygulara bağlı bir süreç olsa da bilgi kararı etkileyen duyguları oluşturan ve yönlendiren unsurlar arasındadır. Dolayısıyla, markanızın tercih edilmesini istiyorsanız nitelikli bir bilgi akışı sağlamanız gerekir. Bu da içerik pazarlama ile mümkündür. Nitelikli içerikler oluşturarak, tüketiciyi markanız ve ürünleriniz hakkında bilgilendirebilir ve sizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

İyi oluşturulmuş ve özgün içeriklerle markanızı etkili kılmak istiyorsanız bizimle çalışabilirsiniz. Metin yazarlığı, görsel tasarım, video kurgu gibi alanlarda uzman, yetenekli ve eğitimli kişilerden oluşan bir ekiple dijital içerik pazarlaması hizmeti sağlıyoruz. Bizimle çalışarak, hedef kitlenize nitelikli bir bilgi aktarımı sağlayabilir ve tercih edilirliğinizi arttırabilirsiniz.

İçerik Pazarlaması Nedir? 

Bilgi aktarımı içerik pazarlaması nedir sorusunun basitçe yanıtlamamızı sağlayabilir. Detaylandırmak gerekirse; önceden belirlenmiş bir hedef kitleye ulaşarak, bu kitlenin ilgisini çekmek, marka ile ilgili bilgiyi ve mesajı aktarmak için özel içerikler oluşturmak bu şekilde tanımlanır. Burada yapılmak istenen, yüksek kaliteli içerikler üreterek müşterinin ilgisini çekmektir. Ayrıca içeriklerle potansiyel müşterileri ikna ederek sadık müşterileriler hâline getirebilmektir. Başka bir açıdan bakmak gerekirse içerik pazarlama müşteriyi eğitmenin, sektör ve ürün ile ilgili doğru bilgiler sağlamanın bir yoludur.

Etkili bir faaliyet için, içerik üretmek tek başına yeterli değildir. İçeriklerin sonuç odaklı olması, geri dönüş sağlayabilmesi gerekir. Nitelikli geri dönüşler sağlanabilirse dijital içerik pazarlaması başarılı olmuş olur. Bu bakımdan içeriklere sağlanan geri dönüşleri, tepkileri ve sonuçları incelemek de içerik pazarlamanın bir parçasıdır.

Dolayısıyla, içerik pazarlaması nedir sorusunu yanıtlarken araştırma, üretim ve sonuç analizi aşamalarını dâhil etmek gerekir. Bu yöntemleri izleyerek tüketiciyi bilgilendirmek, sağlam geri dönüşler almak ve mevcut sonuçları inceleyerek etkili stratejiler oluşturmak mümkün olacaktır.

İçerik Pazarlaması Nasıl Yapılır?    

İçerik pazarlamanın temel amacı ve motivasyonu, markaya değer kazandırarak hedef kitleye erişmek olmalıdır. Üretilen içeriklerin şirket için referans niteliği taşıması gerekir. İçerik üretimi içerik pazarlama faaliyetinin temel unsuru olmakla birlikte önceki ve sonraki aşamalar da büyük bir önem taşır. İyi bir içerik üretebilmek için hitap edilecek hedef kitleyi analiz etmek, veri toplamak, içerik standartlarını bu kitleye göre belirlemek gerekir. Üretilen içerikler yayınlandıktan sonra da geri dönüşler ölçülmelidir. Sıradan reklam çalışmalarıyla içerik pazarlama arasında sonuçları ölçmek bakımından büyük bir fark vardır. Reklam çalışmalarının satışlara etkisi anında ölçülebilir ve hızlı veriler elde edilebilir. İçerik pazarlamanın ise sektörel otoriterliğin artması, şirkete verilen referansların çoğalması, doğrudan olmayan müşteri dönüşleri gibi sonuçları vardır. Bu sonuçların analiz edilebilmesi son derece önemlidir. İçerik pazarlama hızlı sonuçlar vermese de markanın piyasadaki yerini sağlamlaştırır ve marka kültürünün yaratılmasına yardımcı olur. İçerik pazarlama metin içerikleri, görsel, işitsel içerikler ve videolar ile yapılabilir. Özgün, nitelikli, hedef kitleye uygun içerikler üretmek dijital içerik pazarlaması için başlıca standartlardır. Hedef kitlenizi anlayarak doğru içerikler ürettiğinizde bunun sonuçlarını markanıza piyasada sağlam ve nitelikli bir yer kazandırarak görebilirsiniz.

İçerik Pazarlama Yöntemleri  

Metodolojiyi belirleyen birçok farklı unsur vardır. Her sektörün farklı parametreleri olduğu gibi, her hedef kitlenin beklentileri, istekleri ve bu hedef kitlelere hitap edecek unsurlar farklıdır. Yöntem belirlemek söz konusu olduğunda herkes için geçerli olan standart metotlardan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Tam aksine yöntem ve strateji geliştirmek dijital içerik pazarlaması faaliyetlerinde her zaman üzerinde durulması gereken aşamalardır.

İçerik ne kadar iyi oluşturulmuş olursa olsun, doğru kitleye hitap etmiyorsa başarısız olacaktır. Özgünlük, farklılık önemlidir fakat esas olan içeriğin doğru kitleye hitap etmesi ve hitap edecek biçimde oluşturulmuş olmasıdır. İçerik pazarlama bu yüzden ilk olarak hedef kitle analizi ile başlar. Hedef kitleyi analiz ederek doğru yöntemleri geliştirebilir ve etkili içerikler üretebilirsiniz.

İçerik Pazarlama Stratejileri  

li, bu hedeflere uygun hareket planları çıkarılmalı pazarlama esasları stratejiye göre belirlenmelidir. Nitekim dijital içerik pazarlaması rekabetin yoğun olduğu bir alandır. İçerik üretiminin kolaylaşması rekabeti zorlaştırmıştır. Dolayısıyla yalnızca özgünlük, içerik kalitesi gibi kriterleri değil rakiplerinizin önüne geçebilmek için yapmanız gerekenleri de göz önünde bulundurmanız gerekir.

Doğru stratejileri belirlemek ve etkili metotlarla rakiplerinizin önüne geçmek için profesyonel bir ekiple çalışmanız gerekir. Strateji belirleme, ajans ile markanın eşzamanlı olarak yürütmesi gereken bir süreçtir. Marka gerekli enformasyonu sağladıktan sonra içerik üreticileri bu bilgileri hedef kitle tarafından anlaşılır hâle getirirler ve dijital içerik pazarlaması bu şekilde başlar.

İçerik Pazarlaması Örnekleri  

 • Coca Cola – Journey: Coca Cola Company tarafından kurgulanan Coca Cola Journey içerik pazarlaması alanında en başarılı işlerden biri olarak kabul edilir. Coca Cola Journey, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun opsiyonlar sunarak bu içeceği nasıl tüketmeleri gerektiğine dair tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar için de içerik oluşturma seçeneği mevcut ve kullanıcıların oluşturduğu içerikler haber kaynaklarında yer alıyor. Coca Cola etkili bir içerik pazarlama ile kullanıcıyı pazarlama kampanyasının gönüllü bir parçası hâline getirmeyi başarmış.
 • Red Bull – The Red Bulletin: Red Bull’un bir mikrosite üzerinden yayınladığı Red Bulletin iyi bir içerik pazarlama örneği olarak kabul edilebilir. Red Bull, bu site üzerinden yayınladığı metinler ile kültür, yaşam tarzı, spor gibi farklı konulara değinerek ilgi çekici içerikler oluşturuyor. Yalnızca kendi hedef kitlesine değil daha fazla insana hitap etmeyi ve markayı insanların hayatlarında bir yere yerleştirmeyi başarıyor. Bunun içerik pazarlama konusunda büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

İçerik Pazarlaması Aşamaları  

 • Hedef Kitle Belirleme: Ürününüzün, markanızın ya da mesajınızın kime ulaşmasını istediğinizi her şeyden önce belirlemeniz gerekir. İçeriklerinizin tarzını, anlatısını şekillendiren temel unsur hedef kitle olacaktır. Hedef kitleniz herkes olsa bile bunu önceden belirlemeli ve marka imajınızla ilişkili içerikler üretmelisiniz.
 • Anlatıyı Belirleme: Bilgi aktarmak için önce bilgi edinmek gerekir. Tanıtmak istediğiniz ürün ve bu ürünün avantajlarıyla ilgili bilgileri belirledikten sonra belli bir sistematiğe oturtabilirsiniz. Ön plana çıkarmak istediğiniz noktaları bu aşamada belirlemeniz gerekir.
 • Sadeleştirme: Hitap ettiğiniz kitlenin anlattığınız konulara sizin kadar hâkim olması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla anlatınızı sadeleştirmeye özen göstermeniz gerekir. Reklamcılığın temel ilkelerinden biri basit ve anlaşılır olmaktır. 
 • İçerik Üretimi: İçerik standartlarını belirledikten sonra metin, görsel ve video içerikleri üretilerek içerik pazarlama faaliyeti yapılabilir.
 • Sonuç Analizi: İçerik pazarlaması yapıldıktan sonra medya takibi gibi aktivitelerle bu pazarlamanın sonuçları görülebilir.

 

İçerik Pazarlaması Amaçları 

 • Tüketiciyi markanın ürünleri, hizmetleri ve anlatısı hakkında bilgilendirmek.
 • Marka ile tüketici arasında duygusal bağ kurmak.
 • Tüketici sadakati kazanmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Tüketiciyi eğitmeye yönelik içerikler oluşturmak.
 • Markanın tüketici nezdinde ve piyasada otoriter, sağlam bir yere sahip olmasını sağlamak.
 • Markaya verilen referansları arttırmak içerik pazarlama faaliyetlerinin başlıca amaçlarıdır.

İçerik Planı olarak, marka kültürünüzü oluşturmanıza yardımcı olacak etkili yöntemlerle dijital içerik pazarlama hizmeti vermekteyiz. İçerik pazarlama ajansı hizmetlerinden yararlanarak, hedef kitlenize güçlü içeriklerle hitap edebilir ve markanızın sağlam bir yer edinmesini sağlayabilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin