İçerik Üreticilerinin Yaşadığı Problemler ve Çözüm Yolları

İçerik Üreticilerinin Yaşadığı Problemler ve Çözüm Yolları

İçindekiler

İçerik üretimi, yaratıcılık ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Herhangi bir fikri kapsamlı ve etkili bir biçimde anlatmak için yaratıcı olmak, fikri ve fikrin ifade ettikleri üzerine çalışmak gerekir. Tüm bu süreçlerin sonucunda içerik dediğimiz anlatı meydana gelir. Nihayetinde içerik üreticileri için tek bir yöntemden bahsetmek mümkün değildir. Herkesin yaratım süreçleri farklıdır. Fakat bütün içerik yazarlarının yaşadığı bazı problemlerden bahsetmek de mümkündür.

İçerik üreticileri, üretim süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar çözülmediği takdirde üretme yetisi kötü etkilenecektir. Nitekim içerik üretimi sürekli zihin aktivitesi gerektiren bir iştir. Bu aktiviteyi korumak için yapılması gereken vardır. Yaşanabilecek problemlerin çözülmesi de pratiğin ve öğrenme süreçlerinin sürdürülmesine bağlıdır.

İçerik Üreticileri Ne Demek? Kime Denir?

İçerik üreticileri için bir tanım yapmadan önce içerik kavramını açıklamakta fayda var.

Herhangi bir fikri ya da konuyu anlatı hâline getirerek aktaran yazılı, görsel ya da sesli ögeler içerik olarak adlandırılır. Fikirleri yazı, görsel, video ya da sesli anlatı hâline getiren kişiler ise içerik üreticisidir.

Başka bir şekilde anlatmak gerekirse; basılı ya da online mecralar için içerik üretimi yapan kişiler içerik üreticisi olarak adlandırılır. Blog yazarları, köşe yazarları ve YouTube yayıncıları gibi farklı alanlarda üretim ve yayın yapan kişileri kapsayan bir tanımdır.

İçerik Üreticileri Neler Yapar?

İçerik üretim süreci fikir ile başlar. İçerik üreticisi, anlatmak istediği konuyu öncelikle fikir hâline getirir. Bu fikir, hedef kitleyi etkileyecek ve konuyu, ürünü, markayı gerçekçi fakat çarpıcı biçimde ifade edecek nitelikte olmalıdır. Sonrasında ise fikri detaylandırması ve üretim yaptığı formata dair ögelerle desteklemesi gerekir.

Diğer yandan içerik üretiminin informatik bir amacı da bulunmaktadır. İçerik üreticisi, ele aldığı konu ya da ürün hakkında okuyucuları bilgilendirmeli ve bu bilgi akışını parlak fikirler ile sağlamalıdır.

Bir blog içeriği söz konusuysa, anlatılan fikir iyi bir başlık kurgusuyla, etkili cümlelerle, bilgiyle ya da referanslarla desteklenmelidir. Videolarda ise görsel ve sesli ögeler kullanarak anlatının etkisi arttırılabilir. Sonuç olarak içerik üreticileri anlattıklarını üretim yaptıkları türe ait ögelerle destekleyerek güçlü ve etkili hâle getirirler.

Fakat içerik üreticileri, üretim sürecinde bazı sorunlar yaşayabilir. Yazar tıkanıklığı en çok yaşanan sorunlardan biridir.

1#İlham Gelmemesi – Yazar Tıkanıklığı

İçerik üreticilerinin en çok yaşadıkları sorunlardan biri yazar tıkanıklığıdır. Üretim sürecinde sık görülen bir durumdur. Bir tanımını yapmak gerekirse; ortaya yeni bir ürün koyamama ve mevcut ürünleri geliştirememe durumunu ifade eder. Bu soruna maruz kalan bir yazar, yeni fikir bulmakta veya bulmuş olduğu fikirleri detaylandırarak anlatıya dönüştürmekte sorun yaşayabilir. Bilhassa edebi yazın alanında sık görülen bir sorundur fakat içerik üreticileri de bu sorunu yaşayabilmektedir.

Yazar tıkanıklığı kesinlikle çözümsüz bir durum değildir. Yazarın serüveninin bir parçasıdır. Hatta bu süreç iyi yönetildiğinde ve aşıldığında fırsata dönüşebilir. Zira yazar tıkanıklığı yaşayan bir içerik üreticisi bu durumu aştığında kendisini tıkanıklığa sürükleyen unsurları fark ederek bertaraf edebilir ve bu süreçten yaratıcılığını kuvvetlendirerek çıkabilir.

Yazar Tıkanmasının Üstesinden Gelmek

Ümitsizlik, yazar tıkanıklığı yaşayan birine yalnızca gittikçe derinleşen ve içinden çıkılması güç bir sorun kazandırır. Bir sporcunun kas ağrıları yaşaması ne kadar normalse bir içerik üreticisinin yazar tıkanıklığına maruz kalması o kadar normaldir. Bu süreci yazma eyleminden uzak kalmadan, yeteneği ve yazma azmini sönümlendirmeden geçirmek gerekir.

Eğer fikir üretmekte ve fikrilerinizi anlatı hâline getirmekte zorlanıyorsanız bunu aşmanın yolu süreci sabırla yönetmekten geçer. Diğer yandan bu süreçte okumalarınızı arttırabilir ve daha fazla ilham kaynağı bulmaya çalışabilirsiniz.

Ünlü yazarların yazar tıkanıklığını aşmak için önerdikleri farklı yöntemler vardır. Mesela Maya Angelou, bu süreçte yazmak için çabalamanın önemli olduğunu ifade ederken Neil Galman yazmaya birkaç gün ara vermenin faydalı olabileceğini söyler. Her içerik üreticisinin farklı bir yöntemi vardır. Önemli olan yazarın kendisi için doğru yöntemi bulabilmesidir.

Mitolojik hikayelerden klasik romanlara ve Hollywood filmlerine kadar bütün kahramanlar zorlu süreçlerden geçer. Bu süreç aşıldığında ise daha güçlü bir biçimde çıkar. Yazar tıkanıklığı da yazarın yaşam serüveninin bir parçasıdır ve bir fırsat hâline gelebilir.

2# Zayıf İçerik Kurgusu – Zayıf Kurgu

Üretilen içeriğin mantıklı bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde olması gerekir. Yazının kuvvetli bir anlatıya sahip olması için sağlam bir kurgusu olmalıdır. Anlam bütünlüğünden uzak ve rastgele sıralanmış cümlelerle oluşturulan içerikler istenen etkiyi vermeyecek hatta kaliteden dâhi uzak olacaktır.

Fakat içerik üreticileri her zaman aynı kurgu yeteneğine sahip olmayabilirler. Oluşturulan kurgular zamanla zayıflayabilir. İçerik üretim sürecinde en çok görülen sorunlardan biri kurguların gücünü ve planını kaybetmesidir.

Eğer içerik kurgularınız zayıflamaya başladıysa bu durum yeteneğinizi kaybettiğiniz anlamına gelmez. Zorlu bir süreç gibi görünse de üstesinden gelebilirsiniz.

İyi Bir Strateji, Güçlü Bir İçerik Kurgusu

Zayıf oldunu düşündüğünüz kurguları gözden geçirmekle işe başlayabilirsiniz. Hata yaptığınız yerlerin altını çizerek kurgularınızı güçlendirmek için gerekli verileri toplayabilirsiniz.

Bundan sonraki süreçte içeriklerinizi küçük parçalara bölerek kurgulayabilirsiniz. İçeriğinizi oluşturan bölümlerin maddeler hâlinde listesini çıkardıktan sonra her bölümde anlatmak istediğiniz konuları, vermek istediğiniz fikir ve duyguları yazabilirsiniz. Bir yol haritası çıkardıktan sonra içerik kurgularınızın daha kuvvetli olduğunu fark etmeniz zor olmayacaktır.

Erteleme Alışkanlığı – Erteleme Hastalığı

Erteleme hastalığı içerik üreticileri için büyük bir sorundur. Hatta ciddi bir tuzak olduğunu da söyleyebiliriz. Yazmayı veya üretmeyi bir kere ertelediğinizde bu sürekli bir alışkanlık hâline getirebiirsiniz. Bu alışkanlık da hem üretim sürecini kötü etkilerken hem de yazma yetisini ciddi anlamda yaralar. Hatta bu yetiyi tekrar kazanmanın zor olduğu bir noktada bile bulabilirsiniz kendinizi. Bu yüzden erteleme alışkanlığından uzak durmanız gerekir.

3#Sonra Yaparımcı’lar Bile Zamanla Değişir

Erteleme alışkanlığını aşmanın yolu kendinizle mücadele etmekten geçer. Ertelemek isteğinizin temelinde mükemmeliyetçilik ya da başarı kaygısı olabilir. Fakat mükemmele ancak sürekli deneyerek ulaşabilirsiniz ve başarı da düzenli çalışmanın sonucudur.

Yapacağınız işleri küçük hedeflere böldüğünüzde ertelemeyle mücadele etmeniz daha kolay olacaktır. Büyük hedefleri gerçekleştirmek zor görünebilir fakat işlerinizi küçük parçalara bölerek düzenli hareket edebilirsiniz. Ayrıca yaptığınız işlerden sonrak endinizi ödüllendirerek erteleme alışkanlığını yenebilirsiniz.

Programsız ve plansız ilerliyorsanız erteleme alışkanlığına sahip olmanız normaldir. Eğer kendinizde böyle bir eğilim görüyorsanız yapmanız gereken ilk iş bir program yaratıp buna göre hareket etmek olacaktır.

Zaman Yönetimi Güçlüğü

Bir içerik üreticisinin gözü her zaman iş takviminde olmalıdır. Teslim tarihi içerik üreticileri için önemli bir konudur ve sektörde güvenilir olmak için bu tarihlere uymak gerekir. Fakat iş programının her zaman düzenli olacağını söylemek mümkün değildir. Teslim tarihi birbirine yakın işlerin olması, program hazırlanmışken başka işlerin araya girmesi sorun yaratabilir. Özellikle pandemi döneminde evden çalışan içerik üreticileri bu tür konularda sorunlar yaşamaktadır. Fakat iyi bir zaman yönetimiyle bu problemin üstesinden gelmek mümkündür.

4# Zamanı İyi Yönetme Rehberi

Hayır kelimesi iyi bir zaman yönetiminin ilk adımıdır. Daha çok iş size para kazandırabilir fakat teslim edebileceğinizden fazla iş almak bütün programınızı alt üst edecektir. Bunları yetiştiremediğinizde sektörde size duyulan güven de azalacaktır. Dolayısıyla öncelikle teslim edebileceğinizin üzerinde iş almamanız gerekir.

İşlerinizi belli bir düzene sokmanız da önemlidir. Elinizdeki işler için bir aciliyet sırası oluşturabilirsiniz. Diğer yandan, çalışırken yanınızda bir ajanda bulunması birçok konuda yardımcı olacaktır. Aldığınız işleri, müşterilerden gelen revizyon taleplerini not alarak alarmlar kurabilirsiniz. Bu sayede zamanı verimli kullanmanız mümkün olacaktır.

Freelance çalışan içerik üreticileri için ise en iyi yöntem bir günlük rutin oluşturmaktır. Bu günlük rutin iş programıyla birlikte özel yaşama ayrılan zamanı da kapsamalıdır. İş ve özel hayat dengesini korumak iyi bir iş programı yaratmak için son derece önemlidir. Bu dengeyi koruyarak zaman yönetim sorununun üstesinden gelebilirsiniz.

Kullanıcıların ilgisini çekecek  ve fayda sağlayacak içerikler için içerik pazarlama ajansı olarak verdiğimiz hizmetten hemen faydalanmak üzere bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin