İçerik Üretiminde Nöropazarlamanın Önemi

İçerik Üretiminde Nöropazarlamanın Önemi

İçindekiler

Satın alma kararı psikolojik bir süreçtir. Tüketicinin bir marka ile ilgilenme potansiyelini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Pazarlama ise temelde tüketicinin bu karar mekanizmasını etkilemek ve marka lehine çevirmek için yapılan bir faaliyettir. Bu bakımdan reklamcılık ve pazarlama ile psikoloji arasında derin bir bağ olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Son yıllarda gittikçe rağbet görmeye başlayan nöropazarlama, pazarlama faaliyetlerini psikoloji ve nörolojiyle kavramsal bir bütün hâline getirmiştir.

Konvansiyonel reklam yöntemleri her ne kadar geçerliliğini koruyor olsa da farklı metotlar geliştirilmesi zaruri hâle gelmiştir. Nitekim bugün sıradan bir tüketici gün içinde sayısı yüzbinlerle ifade edilen reklama maruz kalmaktadır ve bu gürültü arasından fark edilmek oldukça zordur. Fakat nöropazarlama teknikleri ile doğrudan nörolojik süreçlere hitap ederek ön plana çıkmak mümkündür. İçerik üretiminde nöropazarlamayı kullanarak markanızı bir adım öne taşıyabilirsiniz.

Nöropazarlama Nedir?

Doğrudan insan beynindeki satın alma algısını hedefleyerek yürütülen pazarlama çalışmaları nöropazarlama olarak adlandırılır. Elbette satın alma davranışını tetiklemek pazarlamanın temel amacıdır fakat nöropazarlamanın yöntem ve konusu standart pazarlama yöntemlerinden farklıdır. Kısaca tanımlamak gerekirse nöropazarlama; tüketicinin karar mekanizmalarını etkileyen bilişsel, psikolojik ve sosyal faktörleri inceleyen bir branştır.

Nöropazarlama çalışmaları yalnızca tüketici trendlerini değil bu trendleri belirleyen sosyal ve psikolojik süreçleri hedef alır. Temel amaç, tüketicinin karar verme mekanizmalarını derinden etkileyen, psikososyal algılarına hitap eden çalışmalar yürütebilmektir. Bu tür çalışmalarla hedef kitleye daha nitelikli bir biçimde hitap etmek ve markayı tüketicinin hayatında önemli bir yere konumlandırmak mümkündür.

İçerik üretimi bazında düşünmek gerekirse, nörolojik ve psikolojik mekanizmaları etkileyecek içerikler üreterek hedef kitleye ulaşmak konusunda daha başarılı olunabilir. Görseller, videolar ve metinler psikolojik süreçleri etkileyecek biçimde hazırlandığında markanın etkisini arttıracaktır.

Nöropazarlama Teknikleri  

Psikososyal davranışları hedef alan pazarlama çalışmaları hakkında veri sağlamak için bazı nöropazarlama teknikleri bulunmaktadır. Bu teknikler temel olarak satın alma davranışını tetikleyen ve etkileyen psikolojik/nörolojik süreçleri referans vermektedir. Başlıca nöropazarlama teknikleri şunlardır:

 • EEG (Elelktroensefalografi):

  Psikoterapi süreçlerinde de kullanılan bir yöntem olan EEG beyin tarafından iletilen elektrik sinyallerinin elektrotlar yardımıyla ölçülmesidir. Bu metot; öfke, heyecan, zevk, sevinç ve acı gibi duyguların takip edilebilmesini sağlar. Başka bir ifadeyle; kişinin herhangi bir imge karşısında verdiği duygusal tepkinin anlaşılmasına yardımcı olur.

 • Eye Tracking (Göz İzleme):

  Gözbebeklerinin büyüyüp küçülmesi, imgelere verilen tepkinin anlaşılması için önemli bir veridir. Örnek vermek gerekirse heyecan durumunda gözbebekleri büyüyebilir. Ayrıca ilgilenme ve kaçınma gibi davranışlar da göz hareketleriyle anlaşılabilir. Eye Tracking yöntemi kızılötesi kameralarla göz hareketlerinin izlenmesine dayanır.

 • FACS (Yüz İfade Tanımlama):

  Yüz ifadeleri, duygu aktarımının önemli bir unsurudur. Çoğunlukla istemsizce gerçekleşen bir durumdur ve herhangi bir imge karşısında sahip olunan duyguları ifade eder. FACS yöntemi, yüksek çözünürlüklü kameralarla yüz ifadelerinin tanımlanması ve biyometrik verilere dönüştürülmesi üzerine kuruludur. Müşterilerin spontane tepkilerinin anlaşılmasını sağlar.

 • ECG (Kalp Ritmi):

  Kalp atışlarındaki değişiklikler uyarılma belirtisidir. ECG, genellikle kardiyolojide kullanılan bir yöntem olmakla birlikte tüketicilerin uyarılma süreçlerinin anlaşılmasını sağladığı için nöropazarlama için de veri sağlar.

Türkiye’de Nöropazarlama

Nöropazarlamanın tüm dünya için yeni bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bu kavram, 1990’lı yıllarda birkaç yerde kullanılmış olsa da ilk defa 2002 yılında pazarlama literatürüne girmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yöntem ve kavram olarak kullanılmaya başlanması oldukça yenidir. Fakat son yıllarda yükselen bir trend olduğunu söylemek mümkün.

Nöropazarlama yöntemlerinin Türkiye’de dijital pazarlama ile eşzamanlı olarak rağbet görmeye başladığını ve geliştiğini söyleyebiliriz. Doğrudan bireyi hedef alan dijital pazarlama yöntemleri birçok yerde nöropazarlamayla eşzamanlı olarak düşünülmektedir. Nitekim bu kavramın Türkiye’de tanınması büyük ölçüde dijital pazarlama ile doğan ihtiyaçlar sayesinde olmuştur.

Türkiye’de genellikle uluslararası firmaların kullandığı bir yöntemdir. Fakat son zamanlarda görsel tasarımlarda ve içerik üretiminde dikkate alınan bir yöntem hâline gelmiştir.

Nöropazarlama Stratejisi ile Tüketici Davranışlarını Keşfedin

Gösterdiğimiz her davranış, belli süreçlerin sonucudur. Anlık davranış ve kararların derinliğinde edindiğimiz izlenimler, deneyimler, sahip olduğumuz bilgiler ve duygusal uyarılma vardır. Satın alma kararını da bu şekilde değerlendirmek gerekir. Her ne kadar anlık bir karar olsa da belli psikolojik ve sosyal süreçlerin sonucudur. Nöropazarlama teknikleri ile tüketicilerin satın alma davranışlarını keşfedebilir ve etkileyebilirsiniz.

Bir ürünü pazarlamanın yolu tüketiciyi ürünün onun için uygun ve ideal olduğuna ikna etmekten geçer. Diğer yandan tüketicinin ürüne ve markaya güven duyması oldukça önemlidir. Etkili bir nöropazarlama stratejisiyle bu güveni inşa edebilir ve tüketicinin ürünleriniz ile ilgilenmeye ikna olmasını sağlayabilirsiniz.

Tüketicilerin görsel ve yazılı uyaranlara verdikleri tepkiler nörolojik süreçler hakkında detaylı veri sağlayacaktır. Nöropsikolojik, sosyal süreçleri inceleyerek görsel tasarımlarınızı ve içeriklerinizi bu doğrultuda oluşturabilir, markanızın etkisini arttırabilirsiniz.

İçerik Pazarlaması ve Nöropazarlamanın Önemi

İçerik pazarlamasının temel amacı, pazarlama faaliyetini bilgi akışı sağlayarak yapmaktır. Markanız, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında görsel, işitsel ve yazılı içerikler oluşturarak tüketicileri bilgilendirebilir, satın alma davranışlarını etkileyecek bir enformasyon sağlayabilirsiniz.

Nöropazarlama teknikleri içerik pazarlaması sürecinde ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Doğrudan tüketicinin duygularına ve psikolojik süreçlerine hitap eden içeriklerle markanızın etkisini arttırabilirsiniz.

İçerik pazarlamasında nöropazarlama ilkelerini dikkate aldığınız zaman, kullandığınız üsluptan görsel ögelere kadar bütün unsurları gözden geçirmeniz ve kuvvetli duygular uyandıracak biçimde kurgulamanız gerekir. Görsellerdeki renk geçişleri, yazı fontları ve diğer bütün unsurlar pazarlamanın parçasıdır.

Güçlü Duygular Uyandırın

Satın alma kararı büyük ölçüde duygular ile verilir. Nöropazarlamanın en büyük gücü ise tüketicinin doğrudan duygularını etkilemeye yönelik olmasıdır. Nöropazarlama teknikleri kullanarak ürettiğiniz içerikler ile tüketicilerin duygularına hitap edebilirsiniz.

Nöropazarlama, tüketiciye bir birey olarak hitap etme şansı sunar. İçerik ürettiğinizde okuyucuya nitelikli bilgi vermeniz ve değerli hissettirmeniz son derece önemlidir. İçerikleriniz heyecan uyandırmalı, sempati yaratmalı, yalnızca bilgi akışı sağlamakla kalmayarak bu bilgiyi ikna edici bir üslupla verebilmelidir. Bunu yapmak için ise nöropazarlama teknikleri üzerinde araştırmalar yapabilir, tüketicilerin belli uyaranlar karşısında verdikleri tepkiler inceleyebilirsiniz.

Markanızı duygusal olarak benimseyen bir tüketici satın alma kararını sizin lehinize verecektir. Psikososyal süreçleri göz önünde bulundurarak ürettiğiniz içerikler ile hedef kitlenizde güçlü duygular uyandırabilir ve nihayetinde satın alma davranışlarınızı markanız lehine etkileyebilirsiniz.

Yaratıcılığınızı Gösterin

İçeriklerinizi farklı ve etkili kılmanın yolu yaratıcılıktan geçer. Ürettiğiniz içeriklerin okuyucunun hayallerine hitap etmesi ve heyecan uyandırması gerekir. İyi bir içerik, markanız ile tüketici arasında duygusal bağ kurmanıza yardımcı olur. Yaratıcı içeriklerle fark yaratabilir, dikkat çekebilir ve tüketici davranışlarını markanız lehine etkileyebilirsiniz.

Ürettiğiniz içerikleri birer sanat eseri gibi düşünmeniz bu bakımdan faydalı olacaktır. İçerikleriniz yalnızca ürünlerinizin avantajlarından bahsetmemelidir. Okuyucuyu heyecanlandıran, mizah duygusunu harekete geçiren ve duygulandıran içerikler her zaman başarılı olmuştur. Nöropazarlama işte tam olarak burada önemli ve etkili bir yere sahiptir. Tüketicilerin psikososyal davranışları üzerine araştırma yaparak onların duygularına hitap eden, yaratıcı içerikler üretebilirsiniz. Nöropazarlama prensipleriyle üretilen içerikler markanızın etki alanının genişleterek hedef kitlenizin vazgeçilmezi hâline gelmenizi sağlayacaktır.

Markanızın öne çıkmasına  ve marka imajınızı güçlendirmenize yardımcı olacak kaliteli içerikler için içerik pazarlama ajansı İçerik Planı hizmetlerinden yararlana bilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin