Lovemark Nasıl Yapılır? Lovemark Yönetimi Nedir?

Lovemark Nasıl Yapılır? Lovemark Yönetimi Nedir?

İçindekiler

Marka başarısının sırrı büyük ölçüde verilen hizmetle, satılan ürünle ve faaliyet gösterilen sektör ile özdeşleşmekten geçer. Ürün ile özdeşleşmeyi başarabilmiş bir marka, o ürüne ihtiyaç duyan kullanıcının direkt aklına gelecek ve bu sayede başarısı daim olacaktır. Bunun için öncelikle marka nedir sorusunu sormakta fayda var. Nitekim, marka kavramının üzerine detaylı düşünüldüğünde lovemark yaratmanın bir marka için ne kadar faydalı olduğu anlaşılabilir.

Markaların gelişim süreçleri vardır ve birçoğu piyasada istediği başarıyı elde edemez. Başarı için ise lovemark yaratmak yani satılan ürünle özdeşleşerek, müşteri sadakati yaratmak gerekir. Unutmamak gerekir ki, markanın başarısı yalnızca satışlarla ölçülmez. Markanın bilinmesi, tanınması ve sempati kazanması süreklilik sağlar, dolayısıyla lovemark nedir sorusuna yanıt arayarak marka başarısı için yapılması gerekenleri kavramak mümkündür.

Lovemark Nedir?  

Lovemark kelimesi Türkçe’ye aşk markası olarak çevrilebilir. Bu kavram Türkiye’de ilk olarak 2005 yılında kullanılmıştır. Tüketicilerin sempati gösterdiği ve satın alma davranışlarını yönlendirebilen, tüketiciler ile duygusal bağ kurmayı başarmış olan markalar bu şekilde adlandırılır. Belirtildiği gibi, marka başarısının ulaşabileceği en yüksek nokta Lovemark yaratmak olacaktır.

Sevilen Marka hâline gelmek, başarının sürekliliğini sağlar. Çünkü tüketiciyle duygusal bir bağ kurulduğunda markaya duyulan talep de buna bağlı olarak süreklilik kazanacaktır.

Ancak Lovemark ile jenerik marka kavramları sıklıkla karşılaştırılmaktadır. Herhangi bir ürün ile özdeşleşmeyi ve o ürün için kavram hâline gelmeyi başarabilen markalar jenerik marka olarak adlandırılır. Sony tarafından üretilen Walkman markasının zamanla bir cihaz için kullanılması buna örnek gösterilebilir. Elbette, jenerik marka olmanın yolu Lovemark marketing faaliyetlerinden geçer. Fakat bu iki kavram birebir aynı şeyi ifade etmez.

Lovemark kavramı Kevin Roberts tarafından yaratılmıştır. Günümüzde en önemli pazarlama kavramlarından biridir. Lovemark 2020 yılında da pazarlama literatüründeki yerini korumuş ve tüketicilerin duygusal bağ kurabildikleri markaların pandemi döneminde de daha çok tercih edildiği gözlenmiştir. Her markanın lovemark olma potansiyeli vardır. Fakat bunun için lovemark araştırması yapmak faydalı olacaktır.

Lovemark Nasıl Olunur?

Kevin Roberts’a göre bir markanın aşk markası hâline gelebilmesi için üç temel unsur vardır. Bu unsurlar; samimiyet, gizem ve duyudur. Markanın tüketici nezdinde bu duyguları yaratabilmesi gerekir.

  • Samimiyet unsuru empati ve tutkuyu
  • Gizem unsuru markalar hakkında oluşturulan sembolleri, marka efsanelerini ve anlatıları
  • Duyu ise beş duyu organıyla algılanabilen ögeleri ifade eder.

Bir markanın lovemark olarak tanımlanabilmesi için bu üç unsurun uyumlu bir şekilde kullanılması gerekir.

Duygusal bir karşılığa sahip olmak Lovemark yaratmak için önemlidir. Duygu, satın alma kararını etkileyen temel motivasyon kaynağıdır. Bir ürünü veya hizmeti satın alırken duygularımıza ve dolayısıyla markalar ile kurduğumuz bağa göre hareket ederiz. Lovemark olabilmek için bu bağı kurabilmek, tüketici için tanıdık ve güvenilir bir marka hâline gelebilmek gerekir. Büyük markalar başarılarını aşk markası olabilmelerine borçludur.

Lovemark Yönetimi Nedir? 

Lovemark kavramının hem konvansiyonel hem de dijital pazarlama yöntemleriyle iç içe geçtiğini ve ulaşılabilir olduğunu söyleyebiliriz.. Nitekim tüketim gücünün, ürün ve hizmetlere olan talebin artmış olması rekabeti güçlendirmiş, bu durum da lovemark hâline gelmeyi markalar için zorunlu kılmıştır. Markanızın, muadilleriniz arasından tercih edilebilmesi için tüketiciyle kuvvetli bağlar kurabilmeniz gerekir. Bu da lovemark yaratmak anlamına gelir.

Pandemi döneminde tüketici alışkanlıklarının büyük ölçüde değiştiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde, evde kalmaya bağlı olarak tüketim belli bir ölçüde artmış fakat tüketiciler daha önce beğendikleri, memnun kaldıkları ve akıllarında yer edinmiş olan markaları tercih etmişlerdir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse lovemark olabilen markalar, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde kâr elde etmeyi ve güçlenmeyi başarmışlardır.

Müşterinin duyguları her şeyin üzerindedir. Bu, markaların asla unutmaması gereken bir prensiptir. Bir müşteri markanızı tercih ediyorsa, bunun sebebi fiyat değil sadakat olmalıdır. Nitekim fiyat üzerine kurulu pazarlama politikalarının bir geleceği olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat sadakat yaratarak süreklilik sağlayabilirsiniz.

Piyasa araştırmaları, müşterilerin %45’inin daha önceden güvendikleri markaları tercih ettiklerini göstermektedir. Uygun fiyatı bir tercih kriteri olarak değerlendiren müşterilerin oranı ise %25’tir. Marka güveni bu tercih kriterleri arasında en yüksek orana sahiptir. Dolayısıyla bir Lovemark ajans ile çalışarak ürün ve hizmetlerinize ihtiyaç duyan kişilerin markanızla ilgilenmesini sağlayabilir, satın alma davranışlarını ve tercihlerini etkileyebilirsiniz.

Lovemark Marka Yönetimi Nasıl Yapılır?  

Markanın tüketicinin zihninde yer edinmesi bir süreç gerektirir. Bu süreç, markaya dair söylenenlerle ve duyumlarla başlar. Marka kimliğine maruz kalmak süreci pekiştirir fakat tecrübe ve iletişim sürecin en önemli parçasıdır.

Müşterinin markayla duygusal bağ kurabilmesi için öncelikle markanın ürün ve hizmetlerini tecrübe edip memnun kalması gerekir. Fakat bir memnuniyetsizlik durumu olsa dâhi, kriz fırsata çevrilebilir ve sorunun çözümü sağlanarak müşterinin güveni kazanılabilir. Dolayısıyla lovemark nedir sorusunu yanıtlarken müşteri iletişimini ve sorunların etkin bir biçimde çözümünü de kavramın tanımı dâhilinde kabul etmek gerekir.

Tüm bunlarla birlikte lovemark araştırması da yönetimin önemli bir aşamasıdır. Daha önce müşterileriyle duygusal bağ kurmayı başararak marka imajı yaratabilmiş olan markaların stratejileri incelenerek bir yol çizilebilir.

Türkiye’nin Lovemark’ları  

Türkiye’de Lovemark olabilmiş birçok marka vardır. Gerek yerli gerekse yabancı markalar, etkili lovemark marketing çalışmaları yürüterek, tüketicileriyle duygusal bağlar kurmayı başarmışlardır.

  • Ziraat Bankası: Şüphesiz ki Ziraat Bankası’nın Türkiye’nin en köklü bankası olması, lovemark hâline gelmesinde etkilidir. Fakat banka, etkili çalışmalarıyla güven kazanmayı başarmıştır.
  • Trendyol: Türkiye’de birçok e-ticaret sitesi bulunmasına rağmen, Trendyol e-ticaret denilince akla gelen ilk platform olarak kabul edilmektedir. Uygun fiyat politikası ve geniş ürün skalası ile birlikte, etkili reklam çalışmaları sayesinde lovemark olmayı başarmıştır.
  • Netflix: Hem dünyada hem Türkiye’de rağbet gören bir video platformu olan Netflix’in lovemark olması büyük ölçüde reklam politikasına bağlıdır. Dizilerin reklamlarını Türkiye’ye özgü kavramlarla, yerelleştirilmiş kurgularla ve esprili bir dille yaparak, izleyicilerin takdirini kazanmayı başarmıştır.

Sevilen Bir Marka Olmak için: Lovemark Pazarlama Stratejileri  

Sevgi ve saygı kazanmak, marka başarısının temelidir. Ürün ve hizmet kalitesi elbette bir firmanın dikkat etmesi gereken en önemli konular arasındadır. Fakat bu kalitenin anlaşılabilmesi için marka ile müşteri arasında kuvvetli bağların kurulabilmesi gerekir. Markanın tercih edilmesi bu bağların kurulabilmesi ile gerçekleşir. Örnek vermek gerekirse, üçüncü dalga kahveci olarak adlandırılan birçok kafeterya varken Starbucks’ın tercih edilmesi bir Lovemark marketing başarısıdır.

Müşterilerinizin sevgisini, beğenisini ve nihayetinde tercihini kazanmak için ise profesyonel bir ekiple çalışmanız gerekir. Nitekim marka imajı profesyonellik gerektiren bir konudur ve büyük ölçüde bir iletişim meselesidir. Elbette, müşterinizin markanız ile yaşadığı deneyim önemlidir. Fakat bu deneyimi yaşatabilmek doğru iletişimi kurmaya bağlıdır.

İçerik Planı olarak sağladığımız hizmetle, faaliyet gösterdiğiniz sektörde ihtiyacı olan kullanıcıların tercihi olma yolunda büyük bir adım atabilirsiniz. Lovemark ajans hizmetimizle markanızın görünür olmasını sağlayarak, müşterilerinizin sadakatini kazanmanıza yardımcı olmaktayız. Bizi tercih ederek, hedef kitlenizle nitelikli bir ilişki kurabilir ve sadakat kazanabilirsiniz. Ayrıca markalaşma sürecini en doğru yöntemlerle yöneten sosyal medya ajansı   İçerik Planı ile fark yaratan sosyal medya stratejilerden yararlana bilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin