Marka Hikayesi Nasıl Yazılır?

Marka Hikayesi Nasıl Yazılır?

İçindekiler

Marka Hikayesi Nasıl Yazılır?

Kullandığımız dilin bu denli gelişmesini ve kavram oluşturma kabiliyetimizi hikaye anlatmaya olan ilgimize borçluyuz. İnsan, anlatan bir canlıdır. Onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerinden biri deneyimlerini, hayallerini ve yaşadıklarını anlatmaya duyduğu ihtiyaçtır. Hikaye anlatmak, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir alışkanlıktır. Anlatıcı ile dinleyen arasında bir bağ kurulmasını sağlar. İnsanlar gibi markalarında deneyimleri, gelişim noktaları ve unutulmaz anları, yani hikayeleri vardır.

Marka hikayesi, tüketici ile marka arasında bağ kurulmasını sağlayan önemli bir anlatı türüdür. Markanın dönüm noktalarını, deneyimlerini samimi bir dille aktararak tüketicide sempati uyandırır. Etkili marka hikayeleri yaratarak, markanızı hedef kitlenizin hayatının bir parçası hâline getirebilirsiniz.

Marka Hikayesi Nedir?

Her firmanın bir var oluş nedeni ve motivasyon kaynakları vardır. Nihayetinde firmalar, belli bir amaç doğrultusunda ürün ve hizmet sunmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşur. Firmayı oluşturan ve dâhil olan insanların var ettikleri bu kuruma dair amaçları ve hedefleri vardır. Ayrıca her firma belli aşamalardan geçerek markalaşır. Firmanın sahip olduğu yer bir deneyim sürecinin sonucudur ve bu süreç marka hikayesi adını verdiğimiz anlatının temel konusudur.

Markaların hikayeleri, standart reklam anlatılarının dışında kalarak hedef kitleyle samimi bir iletişim kurulmasını sağlar. Markanın insani yönünü gösterir. Her markanın mutlaka bir hikayesi vardır. Ticari ilişkiler, insan ilişkileri, firma çalışanlarının bu firmaya dair tutum ve eylemleri hikayenin parçasıdır. Nihayetinde bu hikayeler markanın sanatsal yönünü oluşturur ve hedef kitleyi samimi, sanatsal bir anlatıyla etkilemeyi amaçlar.

Marka Hikayeleri Yaratmak

Etkili bir marka hikayesi yaratmak için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Her şeyden önce, markaların hikayeleri akademik ve teknik üsluptan uzak, samimi bir dille kaleme alınmalıdır. Hikayenin temel amacı okuyucunun kendi hayatı ile bağ kurabilmesidir. Marka için hikaye oluştururken de bu prensibi unutmamak gerekir. Dilin, kurgunun ve hikayenin samimi olması, tüketiciyle bağ kurma amacı taşıması gerekir. Etkili bir hikaye çıkarabilmek için bu prensipler son derece önemlidir.

Markaların hikayeleri, onların insani tarafını gösterir. Nihayetinde bu firmalar kurumsal yaşamda rekabet ediyor olsalar da insanlar tarafından var edilmişlerdir. İnsanların da duyguları, beklentileri, hayalleri vardır. Yaratılmış olan marka onu yaratan insanlar için hayallerine ulaşma vesilesidir. Dolayısıyla, aynı zamanda onların yaşam öyküsünün parçasıdır. Bu bağlamda, markanız için bir hikaye yaratırken, onun insani tarafını ön plana çıkarmanız gerekir.

Marka Doğuş Hikayeleri Nerede Paylaşılır?

İnsanlar gibi markaların da doğdukları ve ilk adımlarını attıkları zamanlar vardır. Firmanın kuruluşu için geniş bütçeler ve imkânlar ayrılmış olsa bile markaların doğuş hikayeleri deneyimsiz oldukları bir dönemi anlatır. Marka deneyim kazandıkça güçlenir. Eğer hedef kitleniz sizin hikayenizi merak etmeye başlamışsa onlarda merak uyandıracak kadar güçlü ve önemli bir konuma gelmişsiniz demektir. Bu aşamada markanızın var oluş hikayesini paylaşabilirsiniz.

Markanızın doğuş öyküsü, fikrin aklınıza ilk kez düştüğü zamandan başlar. Bu fikir için yaptıklarınız, gösterdiğiniz çabalar, yaptığınız fedakarlıklar ve firmanın ayakta kalması için verdiğiniz mücadeleler doğuş öykünüzün parçasıdır. Tüm bunlar markanızı hangi aşamalardan geçerek var ettiğinizi gösterir. Bu hikayeyi anlatmak ise firmanızın insani yönünü ortaya koyarak hedef kitleniz ile güçlü duygusal bağlar kurmanıza yardımcı olur.

Marka Hikayeleri ve Paylaşmanın Önemi

Pazarlama faaliyetlerinin en önemli amaçlarından biri “Neden?” sorusunu yanıtlayabilmektir. Firmanız tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi için, neden muadiller yerine sizi tercih etmeleri gerektiğini açıklamanız gerekir. Ürün, hizmet ve markanın ön plana çıkan özellikleri bu aşamada önem kazanmaktadır. Marka hikayesi anlatmak ise bu soruyu yanıtlamanın iyi ve etkili bir yoludur.

Markanızın hikayesi, onu var etmek için gösterdiğiniz çabayı anlatır. Diğer yandan, potansiyel müşterilerinize ürün ve hizmetleriniz ile ilgili ne kadar hassas olduğunuz hakkında fikir verir. Markaların kuruluş hikayeleri fedakarlık gerektiren süreçlerle doludur. Bu fedakarlığın ve özverinin markayı hayatta tutmak için sürdürülmesi gerekir ve kuruluş hikayesi aslında bugünkü prensiplerinizin oluşumunu da anlatır. Söz konusu hikayeler, markanın hizmet kalitesi hakkında da fikir veren anlatılardır.

İlginç Pazarlama Hikayeleri için 3 Örnek

Hikaye anlatıcılığı, etkili bir pazarlama yöntemidir. Markanız için ürettiğiniz hikayelerle hedef kitlenizin sizinle bağ kurmasını sağlayabilirsiniz. Marka hikayesi yalnızca markanın oluşum aşamalarını anlatmak ya da hizmet kalitesinden bahsetmek için yaratılmaz. Aynı zamanda markanın üstlendiği sorumlulukları da anlatabilir. Markalarınız ve ürünleriniz için oluşturduğunuz hikayeler imajınızı güçlendirecektir. Aşağıdaki örnekler pazarlama hikayelerinin gücünü açıklar niteliktedir.

  •       Coca-Cola

    marka hikayelerini pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir. Firmanın reklamlarını incelediğimizde mutluluk kavramını benimseyip insanlara bunu vaat ettiğini görebiliriz. 2013 yılında bir kampanya gerçekleştiren Coca-Cola, çeşitli sorunlar yüzünden ayrılmış olan insanları bir araya getirmeyi ve bunu yaparken bir kola otomatı kullanmayı amaçladı. Bu aktivite kapsamında, Pakistanlılar ile Hintliler bir kola otomatı başında bir araya gelip birlikte dans ettiler ve barış işareti yaptılar. Daha önce büyük sorunlar yaşayan insanların Coca-Cola sayesinde bir araya gelmesi başarılı bir pazarlama hikayesi örneğidir.

  •       Dünyaca ünlü gözlük firması Warby Parker 

    başarılı ve etkili bir kuruluş hikayesine sahip. Firmanın var olma sebebi, kurucusunun seyahat ederken gözlüklerin kaybetmiş olması. Bu sırada yeni mezun biri olarak gözlük alacak parası olmaması, ucuz ve kullanılabilir gözlükler üretmek konusunda motivasyon kaynağı yaratmış. Nitekim, göz sorunu yaşayan birçok insanın en büyük problemlerinden biri gözlüklerin pahalı olması ve ulaşılabilirlikten uzak olmasıdır. Warby Parker’ın tüm dünyada gösterdiği başarının ardında bu hikâye yatmaktadır.

  •       GoPro

    marka hikayesini deneyim kavramına dayandıran bir firma. GoPro’nun kurucusu ve CEO’su Nicholas Woodman, motivasyonunu dağda geçirdiği zamana borçlu olduğunu anlatıyor. Doğadaki anlamlı deneyimleri paylaşmak için geliştirdiği bu kamera bugün dünyanın en iyi çok yönlü kameralarından biri olarak kabul ediliyor. Bunun başarılı bir marka hikayesi olduğunu söyleyebiliriz.

Marka Hikayesi Nasıl Yazılır?

İyi bir anlatı yaratabilmek için öncelikle marka hikayesi yaratmak konusunda detaylıca düşünmek gerekir. Kuvvetli bir hikaye yaratmak için dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır.

1# İyi Bir Hikayenin Temel Özellikleri

Mitolojik öykülerden Hollywood filmlerine kadar, anlatılan her hikaye belli özelliklere sahiptir. Hikayenin öznesi bir dünyaya adım atar, burada zorluklarla karşılaşır ve onlarla mücadele ederek başarılı olur. Marka hikayenizin başarılı ve etkili olması için iyi bir hikayenin temel özelliklerini ve kurgusunu taşıması gerekir. Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu iyi bir anlatının aşamalarını kavramanız için yardımcı olacaktır.

2# Hikayenizin Okunabilirliği Yüksek Olmalı

Hikayenin başarılı olabilmesi için anlaşılır bir üslupla ve biçimle kaleme alınması gerekir. Teknik ve akademik jargondan kaçınılmalı, samimi ve etkileyici bir üslup tercih edilmelidir. Marka hikayesi, her şeyden önce sıradan insana ulaşmayı amaçlar. Dolayısıyla hikaye herhangi bir insanın anlayabileceği, kavrayabileceği ve bağ kurabileceği düzeyde olmalıdır.

3# Görsel ve Video Paylaşımı ile Hikayenizi Destekleyin

Görsel ve videolar anlatıyı güçlendirir. Anlatmak istediğiniz noktaların daha iyi bir biçimde kavranmasını sağlar. Aynı zamanda anlatımın samimiyetini güçlendirir. İyi bir görsel kurgusuyla firmanızın mesajını kuvvetli biçimde verebilir, başladığınız ve geldiğiniz yeri uzun cümlelere gerek kalmadan anlatabilirsiniz.

4#Hikayenizi Anlatmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken Şeyler Var

Bir marka hikayesi yaratmak için edebi bir anlatı benimsemek gerekir. Fakat anlatınız ve anlattıklarınız gerçekçilikten uzak olmamalıdır. Diğer yandan kullandığınız dilin ve üslubun hedef kitlenize hitap etmesi de son derece önemlidir.

Sonuç olarak markanız için hikaye oluşturmak hedef kitlenizle sağlam bağlar kurmak için faydalı olacaktır.

Sosyal medyada markalaşmak ve kaliteli iletişim ile marka imajınızı güçlendirmek istiyorsanız sosyal medya ajansı hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin