Marka Kimliği Nedir?

İçindekiler

Pazarlama, marka kimliği etrafında şekillenmesi gereken bir faaliyettir. Bir markanın hedef kitlesine ulaşmadan önce kendisini tanımlayabilmesi gerekir. Marka kimliği nedir sorusunu kısaca bu tanım ile yanıtlayabiliriz. Markayı adının geçtiği her alanda temsil eden bu kimlik önemli bir unsurdur. Kimliğin oluşturulması, detaylandırılması ve temsil edilmesi için yapılacak faaliyetlerin üzerinde titizlikle durmak gerekir.

Marka başarısı, kimlik üzerine inşa edilir. İyi bir kimliğiniz varsa hedef kitleniz ile kurduğunuz iletişim sağlam ve başarılı olacaktır. Kimliğinizin yaptığınız işleri temsil etmesi ve hitap etmeyi planladığınız kitlede sempati yaratması gerekir. Fakat tüm bunları gerçekleştirebilmek için öncelikle marka kimliği nedir sorusunu detaylı bir biçimde yanıtlamak faydalı olacaktır.

Marka, her ne kadar ticaret ve pazarlama ile özdeşleştirilmiş bir kavram olsa da insanlık tarihinin en erken dönemlerinde bile marka kimliği olarak tanımlanabilecek ögelere rastlamak mümkündür. Ulusların, ülkelerin, kabilelerin, çeşitli motivasyonlarla bir araya gelmiş toplulukların her zaman kimlikleri olmuştur. Tıpkı insanlar gibi grupların da kimlikleri vardır. Topluluğu ifade eden görseller, figürler, renkler, flamalar ve buna benzer ögeler marka kavramının oluşmasını sağlamıştır.

Marka tanımı bugün genellikle şirketler ve sivil toplum kuruluşları için kullanılmaktadır. Günümüze uygun bir marka kimliği tanımı yapmak gerekirse, şirketin kendini dış dünyaya yansıtmak için kullandığı logo, tasarım düzeni ve slogan gibi ögelerin bütünü diyebiliriz.

Her marka; yaptığı işleri, hizmetleri ve marka ideolojisini yansıtan, bunlarla bağdaştırılan bir kimliğe sahiptir. İyi oluşturulmuş bir kimlik markanın rekabette avantaj kazanmasını sağlar. Markayı doğru yansıtan bir kimlik olmadığı takdirde pazarlama çalışmalarının başarılı olacağını söylemek mümkün değildir. Kimlik, temel olarak bütün iletişim prosedürünün temelidir. Dolayısıyla marka kimliği oluşturma çalışmalarının üzerinde durmak son derece önemlidir.

Marka Kimliği Oluşturma

Marka; görsel ve yazılı ögeleri kapsayan bir kavramdır. Günümüz nezdinde bir tanım yapmak gerekirse web tasarımını, video düzenini ve sosyal medya görsel tasarımlarını da marka kimliği kapsamında değerlendirmek gerekir.

  • Logo, marka kimliği denilince akla gelen ilk unsurdur. Logonun marka mesajını en minimal biçimde ifade etmesi gerekir. Tasarımlarda hizmetleriniz ile ilişkili olabilecek ögeleri kullanabilirsiniz. Tasarımın marka vizyonunu yansıtması ve hedef kitleye hitap etmesi gerekir.
  • Renk Düzeni: Her markanın belirli bir renk düzeni vardır ve bu düzen marka kimliği olarak bildiğimiz bütünün bir parçasıdır. Renk seçimini hedef kitlenize uygun bir biçimde yapmanız gerekir. Her rengin ifade ettiği bir duygu vardır. Markanızın hedef kitlenizde yansıttığı duygulara karar verdikten sonra, logonuzda ve diğer tasarımlarınızda kullanacağınız renkleri belirleyebilirsiniz.
  • Tipografi: Afişlerinizde, videolarınızda ve diğer tasarımlarınızda kullandığınız tipografi marka imajınızın parçasıdır. Tasarımlarda zaman zaman yardımcı font kullanmanız gerekebilir. Modern ve dinamik bir kitleye hitap ediyorsanız tırnaksız fontları tercih edebilirsiniz. Ya da kurumsal mecralara yönelik çalışıyorsanız Times New Roman gibi fontlar markanız için uygun olacaktır.
  • Web Tasarımı: Web siteniz, en az mağaza, showroom, ofis gibi müşterileriniz ile bir araya geldiğiniz fiziksel mekanlar kadar önemlidir. Web sitesi bir kurumsal temsil alanıdır ve burada markanıza özgü bir tasarım geliştirmeniz son derece önemlidir. Marka kimliğinizin görsel unsurlarını burada kullanabilir ve hedef kitleniz için özel opsiyonlar geliştirebilirsiniz.
  • Görsel&Video Tasarımı: Marka kimliğiniz için belirlediğiniz logo ve renk düzeninin görsel tasarımlarda kullanılması tek başına yeterli değildir. Sosyal medya gönderilerinizde, afişlerinizde, videolarınızda kısaca markanızın temsil edildiği bütün görsel unsurlarda bir bütünlük olmalıdır. Bu yüzden görsel ve video tasarımlarında markanız için özel şablonlar oluşturmanız gerekir.

Marka Kimliği Oluşturmak Neden Önemlidir?

Güven ve aşinalık, satın alma kararını etkileyen önemli unsurlar arasındadır. Tüketiciler, kendilerine hitap eden, güvendikleri ve tanıdıkları markalardan alışveriş yapma eğilimindedir.

Ürünlerinizi kullanan bir müşteri, sizinle olan deneyiminden memnun kaldıysa markanız ile ilgilenme eğilimi gösterecek ve tekrar ihtiyaç duyduğunda sizi tercih edecektir. Fakat bu sürecin gerçekleşebilmesi için markanıza aşina olması gerekir. İyi ve etkili bir marka kimliği olmadığı sürece tüketici deneyimi olumlu olsa bile akılda kalmanız ve hatırlanmanız zor olacaktır. Dolayısıyla müşteri sadakati kazanmanız ve markanıza olan ilgiyi sürekli hâle getirmeniz mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, güven kazanmanın ve müşterilerinizin aklında kalmanın yolu iyi bir marka kimliği sistemi oluşturmaktan geçer.

Marka Kimliği Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Oluşturduğunuz marka kimliği vizyonunuzu yansıtmalıdır. Başka bir ifadeyle; hedef kitlenize anlatmak istediklerinizi ve vermek istediğiniz mesajı minimalize ederek kimliğinize yansıtmanız gerekir.
  • Görsel ögeler uyum içinde olmalıdır. Logo tasarımı ne kadar başarılı olursa olsun görsel tasarımlarla uyumlu olmadığı sürece markanızın hedef kitlenize hitap etmesi zor olacaktır. Logo, tipografi ve görsel tasarımların aynı hikayenin parçası olmasına ve uyum içinde olmasına özen göstermeniz gerekir.
  • Bütünlük marka kimliği sistemi için son derece önemlidir. Kimliğinize ait ögelerin sosyal medya gönderilerinden afiş, kartvizit ve billboard gibi markanızın temsil edildiği fiziksel unsurlara kadar bütün mecralarda korunması gerekir.

Marka Kimliğinde Logo Tasarımının Önemi

Satın alma kararını etkileyen birçok unsur olmakla birlikte birçok psikososyal süreç bulunabilir. Fakat karar aşaması yalnızca birkaç saniye sürer. Dolayısıyla, markanız ile herhangi bir alanda karşılaşan tüketicinin ilgisini çekmek için yalnızca birkaç saniyeniz olduğunu düşünebilirsiniz. Logonuzun anlaşılır olması ve marka vizyonunuzu etkili bir tasarımla yansıtması bu açıdan önemlidir. İyi bir logo markanıza bu açıdan avantaj kazandıracaktır.

Logo marka kimliği sistemi içinde kritik bir yere sahiptir. Hatta kimliğin en temel unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla markanız için bir kimlik oluştururken logo tasarımını merkeze almanız faydalı olacaktır.

Marka Kimliği ve Renk Seçimleri

Her rengin ifade ettiği bir anlam ve uyandırdığı bir duygu vardır. Örnek vermek gerekirse, soluk mavi ciddiyeti, turuncu ise enerjiyi ve gençliği temsil eder. Diğer yandan her markanın hedef kitlesinde uyandırmak istediği bir duygu vardır. İş dünyasına hitap eden bir gazeteyseniz ciddiyet vurgusunu ön plana çıkarmanız ve soluk mavi rengini tercih etmeniz gerekir. Fakat gençlere hitap eden ürünler satan bir şirketseniz turuncu rengi ön plana çıkarabilirsiniz.

Hedef kitlenizde uyandırmak istediğiniz duygular marka kimliği sistemi içinde önemli unsurlardır. Renk seçiminin vizyonunuza, anlatmak istediklerinize ve ulaşmak istediğiniz kitleye uygun olması gerekir. Markanız için renk seçimi yapmadan önce muadillerinizi ve rakiplerinizi inceleyebilir, rakiplerinizin görsel tasarımlarında kullandıkları renkleri analiz edebilirsiniz.

Marka Kimliği Örnekleri

  • Dünyaca ünlü spor giyim firması olan Nike marka kimliği denilince akla gelen şirketler arasındadır. Şirket, adını Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçasından almıştır. Tanrıçanın en önemli özelliği aşırı yüksek bir hızda koşabilmesi ve uçabilmesidir. Nike, başta ayakkabı olmak üzere ürettiği spor ürünlerini tanrıçanın yetenekleri ile özdeşleştirerek ve akılda kalıcı bir logo tasarımı yaparak başarılı bir marka kimliği oluşturmuştur.
  • Apple, ürün kalitesiyle birlikte marka kimliğiyle de ön plana çıkan bir firmadır. Firmanın logosunda yer alan elma Alan Turing’e referans vermektedir. Firma bu logo çalışmasıyla bilgisayar teknolojilerinin öncülerinden olan Turing’e saygısını ifade etmiştir. Ayrıca, belli bir hikayeyi minimalize ederek akılda kalıcı olmayı başarmıştır.

Sosyal medyada markalaşmak ve kaliteli iletişim ile marka imajınızı güçlendirmek istiyorsanız sosyal medya ajansı hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin