Misyon ve Vizyon Nasıl Yazılır?

Misyon ve Vizyon Nasıl Yazılır?

İçindekiler

Markanın kimliğini, tanımını ve kendini konumlandırdığı yeri oluşturan bazı unsurlar vardır. Amaç ve işlev bu unsurlar arasında önemli bir yere sahiptir. Her markanın bir yandan kendisi için tanımladığı bir amaç diğer yandan gelecekte olmayı hedeflediği bir yer bulunmaktadır. Bunlar markanın tanımlanması için son derece önemlidir. Vizyon ve misyon nedir sorusunu markayı konumlandırmak için kullanılan, marka işlevi ve gelecek planı olarak yanıtlayabiliriz.

Sektörünüz hangisi olursa olsun, rekabet gücüne sahip olmak için markanızın bir kimliği ve imajı olması gerekir. Misyon vizyon metinleri bu kimliği belirleyen ve tanımlayan önemli unsurlardır. Kendinizi konumlandırdığınız ve görmek istediğiniz yeri belirleyerek, markanız için bir tanım yapabilir ve bir plan çıkarabilirsiniz. Sitenize eklediğiniz misyon vizyon metinleriyle müşterilerinizi markanızın bulunduğu ve bulunacağı yer hakkında bilgilendirebilirsiniz.

Misyon Nedir?

Misyon, Türkçe’de görev anlamına gelir. Her markanın üstlendiği gibi görev ve işlev vardır. Kısa bir tanım yapmak gerekirse; misyon nedir sorusun markanın üstlendiği görevi, sahip olduğu işlevi anlatan metin olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle bir markanın yaptığı işleri tanımlarken kullandığı ifadeler misyonu oluşturur. Misyon, hem kurum içi iletişimde hem de pazarlama çalışmalarında bir manifesto metni olarak tanımlanabilir.

Her örgütün, topluluğun belli bir amacı vardır. Grubun üyeleri bu amaca göre hareket ederler. Nihayetinde şirket de bir örgütlenme biçimidir ve şirketin işlevini yerine getirebilmesi için görev tanımının net bir biçimde belirlenmesi gerekir. Misyon bu tanımın belirlenmesini sağlar. Hem şirket çalışanlarını hem de müşterileri şirketin meşgul olduğu iş hakkında bilgilendirir.

Vizyon Nedir?

Şirketler, gelecek planlarıyla hareket ederler. Her şirketin ulaşmayı düşündüğü bir konum vardır. Bu planlar genellikle 5-10 yıllık olarak çıkarılır. Amacı belirleyen temel unsur da olunmak istenen yerin planlanmasıdır. Şirketin geleceğe dair planları vizyon nedir sorusuna yanıt olabilir. Vizyon; bir şirketin ulaşmak istediği konumu ve geleceğe dair hedeflerini belirten bir metindir.

Hareket planlarını belirlerken şirketin nerede olmak istediği önemlidir. Şirket faaliyetleri kısa ve uzun vadeli planlara göre yapılır. Ürün ve hizmet satışı esasında şirketin sürekliliğini sağlayan faaliyetlerdir. Marka imajı, pazarlama faaliyetleri hatta personel alımları şirketin gelecek hedeflerini temellendirerek yapılmalıdır. Vizyon metni, kurum içi iletişimde ve pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir. Şirketin hedeflerinin anlaşılmasını sağlayarak, müşteri ve çalışanların bu hedefler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

Misyon Vizyon Farkı Nedir?

Misyon, bugünü tanımlar. Şirketin yaptığı iş ve üstlendiği görev sorulduğunda verilen cevap misyon ile ilgilidir. Başka bir ifadeyle; misyon nedir sorusunu iş tanımı ve iş hedefleri olarak belirleyebiliriz. Kısa vadeli amaç ve hedefler misyon kapsamına girer.

Vizyon ise geleceği tanımlar. Şirketin gelecekte olmak istediği yeri belirler. Genellikle 5-10 yıllık hedefler ve planlar vizyon olarak tanımlanır.

Örneğin iş dünyasına özel bir yayın kuruluşunu düşünebiliriz. İş dünyasıyla, ekonomiyle ilgili bilgilendirici ve kapsamlı yayınlar yapmak bu kurumun vizyonudur. Fakat gelecek zamanda iş dünyasıyla ilgili tekel yayın kuruluşu hâline gelmek ve global dünyaya hitap eden bir marka olmak kurumun vizyonudur. Misyon vizyon farkı kısaca bu şekilde örneklendirilebilir.

Misyon ve Vizyon Nasıl Belirlenir?

Her firmanın bir tanımı ve hedefleri vardır. Firmayı tanımlarken misyonu, firmanın hedeflerinden bahsederken ise vizyonu anlatmış oluruz.

Çocuklar için sağlıklı gıda üreten bir firmayı ele alalım. Çocukları sağlıksız beslenme alışkanlıklarından uzak tutacak gıdalar üretmek firmanın misyonudur. Yaptığı ve sürdürmeyi hedeflediği iştir. Aynı zamanda firmanın üstlendiği görevdir. Sağlıklı gıda alannda akla gelen ilk firma olmak ise şirketin vizyonudur. Misyonunu ve kısa-uzun vadeli planlarını belirleyen temel hedeftir.

Bu doğrultuda vizyon ve misyonun nasıl belirlendiğini açıklamak gerekirse;

 • Firmanızın görevini, sürdürdüğünüz ve sürdürmekte kararlı olduğunuz işi tanımladığınızda misyonu
 • Firmanızın kısa ve uzun vadeli hedeflerini kararlaştırarak olmak istediğiniz yeri belirlediğinizde vizyonu tanımlamış olursunuz.

Misyon Vizyon ve Değerler

Her şirketin bir kimliği vardır. Kimlik yalnızca logo, görsel tasarım gibi ögeleri değil aynı zamanda kültürel unsurları da içerir. Nitekim insanlar gibi toplumların da karakterleri, özellikleri ve kendilerini tanımladıkları hususlar vardır. Vizyon misyon tanımlarını bu özellikler ile belirleyebiliriz.

Aynı zamanda her şirketin bir çalışma kültürü, savunduğu değerler ve prensipler vardır. Özellikle son yıllarda çevreye, topluma dair duyarlılıkların artması ve sürdürülebilirlik kavramının önem kazanması kurumsal değerlerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, vizyonu ve misyonu şirket değerleri kapsamında değerlendirmek gerekir. Nitekim bir firmanın hedeflerini ve işlevini belirleyen en önemli unsurlardan biri değerlerdir.

Günümüzde firmalardan kâr elde etmek dışında da amaçlar gütmeleri, çevreye ve topluma dair değerlere sahip olmaları beklenmektedir. Bu değerlerin vizyon ve misyonda yer alması son derece önemlidir.

Başarılı Bir Misyon Vizyon Nasıl Hazırlanır?

Başarılı bir misyon vizyon hazırlamak için öncelikle firmanın tanımının yapılması, hedeflerinin ve değerlerinin belirlenmesi gerekir. Vizyon ve misyon metinleri, bu unsurlar kapsamında hazırlanmalıdır.

 • Firmanın yaptığı işi tanımlamak misyon nedir sorusunu yanıtlayacaktır. İyi bir misyon metni hazırlamak için firmanın yaptığı işi sahip olduğu değerler bazında tanımlamak ve işin sınırlarını belirlemek gerekir. Başka bir ifadeyle, misyon şirketin üstlendiği görevdir ve iyi bir metin çıkarmak için bu görevin tanımı, sınırları belirlenmelidir.
 • Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleyerek vizyon metnini oluşturabilirsiniz. Vizyon, şirketin ulaşmak istediği yeri ifade eder. Nerede olmak istediğinize karar verdiğinizde vizyon nedir sorusunu da cevaplamış olursunuz.

Misyon Vizyon Nasıl Yazılır?

Misyon ve vizyon metinlerinin şirket değerleri doğrultusunda, kurumsal ve anlaşılır bir dille kaleme alınması gerekir. Metinler anlaşılır olmalı ve markanın hedef kitlesine hitap etmelidir. Hem üslup hem de biçim bakımından hedef kitleye uygun bir şekilde hazırlanmış olması önemlidir. Diğer yandan markanın işlevi ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verici ifadeler içermelidir.

İşletmenin Misyonu ve Vizyonu

Her markanın bir ideolojisi ve manifestosu vardır. Bu manifesyonun temel unsurları ise misyon vizyon hedefleridir.

Daha önce bahsedilen konular ışığında işletmenin vizyon ve misyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

 • Misyon bugünü, vizyon geleceği ifade eder.
 • Şirketin sürdürmekte olduğu iş misyon, gelecekte var olmayı planladığı yer vizyon kapsamındadır.
 • Misyon, şirketi vizyona ulaştıran yöntem ve faaliyetler bütünüdür. Vizyon misyon sayesinde var olacak bir gelecek planıdır. Bugün geleceği şekillendirirken, gelecek hedefleri bugün yapılanları belirler.

3 Misyon Vizyon Örneği

Aşağıdaki kurgusal misyon ve vizyon metinleri üzerinden bu kavramları anlamak mümkün olacaktır. Ayrıca büyük şirketlerin misyon vizyon metinleri incelenerek de konu ve üslup hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

 • Elektrikli Otomobil Firması:

  Misyon: Elektrik enerjisiyle çalışan çevre dostu araçlar üretmek.
  Vizyon: Çevre dostu taşıt teknolojilerinde öncü firma olmak.

 • İş Dünyasına Hitap Eden Basın Kuruluşu:

  Misyon: İş dünyasındaki gelişmeleri tarafsız ve kaliteli bir üslupla, habercilik ilkeleri uyarınca bildirmek. İş dünyasının haber alma ihtiyacını karşılamak.
  Vizyon: Sektörel habercilik alanında öncü kurum olmak.

 • Elektrik Tasarruf Araçları Üreten Firma

  Misyon: Elektrik enerjisinden tasarruf edilerek enerji optimizasyonu sağlayan araçlar üretmek.
  Vizyon: Enerji tasarrufu denilince akla gelen çevre dostu bir firma olarak tanınırlık kazanmak.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, firmanın bugün yaptığı ve sürdürmeyi amaçladığı faaliyetler misyonu, gelecek hedefleri ise vizyonu ifade eder.

Anlaşılmak, etki yaratmak ve ikna etmek için firmamız tarafından verilen içerik ajansı hizmetinden yararlana bilirsiniz..

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin