Pazarlama Nedir? Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

Pazarlama Nedir? Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

İçindekiler

Pazarlama, serbest piyasa ekonomisi kadar eski ve önemli bir kavramdır. Satın aldığımız her ürünün bir pazarlama çalışması sonucunda bize ulaştığını söyleyebiliriz. Bir ürün ya da hizmet satmak için pazarlama nedir sorusunu yanıtlandırmakta ve bu konuda fikir edinmekte fayda var. Pazarlama nasıl yapılır öğrenerek ve belli prensipleri benimseyerek ürün ve hizmetlerinizin satışını başarılı bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

Pazarlama Nedir?  

Reklam ve pazarlamanın aynı şeyi ifade etmediğini belirtmek gerekir. Reklam pazarlama stratejileri içinde önemli bir yere sahip olsa da pazarlama bundan ibaret değildir. Her ne kadar farklı pazarlama modelleri olsa da bu kavram özünde değişmeyen prensiplere ve aşamalara sahiptir. Sattığınız ürün ya da hizmet ne olursa olsun, satışlarınızda başarıyı ve sürekliliği yakalamanın yolu pazarlama kavramını ve bu kavramın ilkelerini bilmekten geçer.

Pazarlama kavramının basit bir tanımını yapmak gerekirse şunu söyleyebiliriz; bir ürün ya da hizmetin satışını yapmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin tümüdür.

Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse pazarlama nedir sorusunu yanıtlarken, ürünün üretildiği andan tüketicinin eline ulaştığı ana kadar bütün süreci ifade ettiğini söyleyebiliriz. Üretim aşamasından itibaren, satışa yönelik bütün çalışmalar pazarlama kapmasına girer.

Teknolojinin ve buna bağlı olarak iletişim araçlarının gelişmesi pazarlama tanımının da değişmesine sebep olmuştur. Günümüzde tüketiciye ulaşmak, ürün satışıyla birlikte marka imajı inşa etmek için yapılan her çalışma pazarlama kapsamına girer. Teknolojik ve toplumsal gelişmeler aynı zamanda farklı yöntem ve stratejiler için gereksinim yaratmıştır. Başarılı bir pazarlama büyük ölçüde doğru stratejinin belirlenmesine bağlıdır.

Pazarlama Nasıl Yapılır?

 • Pazarlamanın ilk aşaması ürünün marka tarafından tanımlanmasıdır. Bu ürünü muadillerinden ayıran özelliklerin, avantajlarının tespit edilmesi ve çalışmaların buna göre yapılması gerekir. Dolayısıyla, pazarlama nedir tanımı sözlük anlamıyla üretimi kapsamasa da iyi bir pazarlamanın üretim ile başladığını söyleyebiliriz.
 • Hedef kitle belirlemeden doğru adımlar atmak mümkün olmayacaktır. Hedef kitlenin lokasyon, yaş, cinsiyet, ilgi alanı, eğitim seviyesi gibi farklı kırılımlara göre belirlenmesi gerekir. Reklam ve pazarlama çalışmaları bu hedef kitlenin beğenisine hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Pazarlamanın tek amacı ürünün satışını sağlamak değildir. Elbette anlık satış için tüketiciyi aksiyona çağırmak da önemli bir konudur. Fakat satışın sürekliliğini sağlamak da son derece önemlidir. Bu da iyi bir marka imajı inşa etmekten geçer. Marka ideolojisi her zaman pazarlamanın parçasıdır ve pazarlama nasıl yapılır sorusunun cevabıdır.
 • Neden sorusu pazarlamanın en temel meselesidir. Üretilen her ürünün ve hizmetin muadilleri bulunur ve markanın, ürünü muadillerinden ayrı kılan, tüketici açısından avantaj yaratan özellikleri öne çıkarabilmesi gerekir. Dolayısıyla etkili pazarlama stratejileri neden sorusunu sorarak ve gerçekçi, tatmin edici cevaplar bularak yaratılır. Ürünün tüketicinin hangi sorunlarını çözdüğü ya da hangi ihtiyaçlarını giderdiği detaylı bir biçimde anlatılmalıdır.
 • Pazarlama, her şeyden önce bir iletişim faaliyetidir. Reklam sloganlarından kurumsal kimliğe kadar, markayı temsil eden her öge iletişimin parçasıdır. Dolayısıyla etkili bir pazarlama için sağlam, tutarlı ve nitelikli bir iletişim prosedürü oluşturmak gerekir. Markanın ve marka ögelerinin, hedef kitleye hitap etmesi ve ürünü temsil eder nitelikte olması gerekir.

Pazarlama Hakkında Bilmeniz Gerekenler  

 • İyi bir pazarlama faaliyeti doğru verileri elde etmekle başlar. Hedef kitlenizin eğilimlerini, ürün ve hizmetlerinize gösterdiği geri dönüşleri analiz ederek çalışmalarınızı iyileştirebilir ve stratejilerinizi nitelikli hâle getirebilirsiniz. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, başarılı pazarlama modelleri sürekli bilgi akışı gerektirir. Bilgi olmadan doğru bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve marka imajı yaratmak mümkün olmayacaktır.
 • Reklam, pazarlama ve satış faaliyetleri birbirinden bağımsız düşünülemez. Tüm bu süreçlerin entegre bir biçimde yürütülmesi gerekir. Markanın faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği her faaliyet pazarlamanın parçasıdır.
 • Yaratıcılık, başarılı bir pazarlama için son derece önemlidir. Fakat yaratıcılık, gerçekçilik ile olan bağını koparmamalıdır. Ürün ve hizmetlerin avantajları kreatif metotlar ile sunulmalı ve marka bu şekilde görünür hâle getirilmelidir.
 • Kitlelerin eğilimleri sürekli bir değişim hâlindedir. Dolayısıyla etkili bir pazarlama çalışması yapabilmek için değişimleri ve trendleri sürekli olarak takip etmek gerekir.

Pazarlama Stratejisi Nedir?  

Her şey iyi bir strateji ile başlar. Pazarlamanın temelinde de faaliyete başlamadan önce oluşturulmuş strateji olması gerekir. Pazarlama faaliyetleri önceden oluşturulmuş stratejiler dâhilinde yapılmalıdır. Geri dönüşler değerlendirilerek yeni ve etkili metotlar oluşturmak mümkündür. Pazarlama stratejisi nedir sorusuna yanıt vermek gerekirse, bütün pazarlama süreçlerinin başlangıç ve plan aşaması demek mümkündür.

Pazarlama stratejisi ve pazarlama planı genellikle karıştırılan kavramlar olsa da bunlar farkşlı şeyler ifade eder. Pazarlama stratejisi, hedefleri, yöntemleri içerir ve çalışmaların nereye odaklanacağını belirler. Plan, stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat pazarlama planı, bu hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetleri içerir. Yani ne sorusunun cevabı stratejiyi nasıl sorusunun cevabı ise planı oluşturur.

Pazarlama stratejisi nedir sorusunu yanıtlarken araştırma ve veri toplama aşamasını es geçmemek gerekir. Rakipler analiz edilmeden, önceki satış rakamları araştırılmadan, müşterilerden ve hedef kitleden gelen olumlu ya da olumsuz geri dönüşler incelenmeden etkili stratejiler mümkün olmayacaktır.

Plan, stratejinin son aşamasıdır. Hedefler belirlendikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek adımların oluşturulması gerekir. İyi bir pazarlama stratejisi oluşturmak için, büyük hedefler küçük parçalara bölünmeli ve adım adım ilerlenmelidir. Etkili bir plan ve doğru uygulama ile pazarlama nasıl yapılır sorusuna iyi bir cevap vermek ve ürün/hizmet satışı sağlayarak markayı başarıya ulaştırmak mümkündür.

Pazarlama Stratejileri

 • Nöro Pazarlama: Tüketici davranışları, büyük ölçüde psikolojik ve sosyal etkenlere dayanır. Satın alma davranışının nörolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını inceleyerek bunlara yönelik yöntemler geliştirmek için yapılan çalışmalar nöro pazarlama kapsamındadır. Nöro pazarlama, tüketici davranışlarını oluşturan, etkileyen ve yönlendiren etkenleri inceleyeren bir branş olarak da tanımlanabilir.
 • Kitlesel Pazarlama: Geniş kitlelere hitap eden pazarlama faaliyetleri bu şekilde adlandırılır. Konvansiyonel reklam çalışmalarında genellikle kitlesel pazarlama tercih edilir. Radyo, gazete, televizyon gibi iletişim kanallarında yapılan çalışmalar bu kapsamdadır. Temel olarak, ürünü spesifik olarak müşteriye değil, belli bir kitleye ayırt etmeksizin sunulduğu bir pazarlama faaliyetidir.
  Örnek vermek gerekirse, prime time denilen süreçte yayınlanan reklamlar yaş, cinsiyet, konum, ilgi alanı fark etmeksizin geniş bir kitleye ulaşır. Bu reklamlar, kitlesel pazarlamanın bariz bir örneğidir.
 • Doğrudan Pazarlama: Aracıların ortadan kalktığı ve tüketicinin doğrudan hedef alındığı pazarlama metodu bu şekilde adlandırılır. Bu yöntemde tüketiciye fiziksel ya da dijital kanallar aracılığıyla, birebir iletişimle ulaşılabilir. Ürün ve hizmet, tüketiciye doğrudan tanıtılır. Doğrudan pazarlama pazarlama stratejileri arasında önemli bir yere sahiptir. Sosyal medya kullanımının artması doğrudan pazarlama için büyük bir alan yaratmıştır. Anında geri dönüş elde etmek, ürün ve hizmeti hızlı bir biçimde satmak için doğrudan pazarlama yöntemlerine başvurulabilir. Fakat uzun vadede marka imajı elde etmek için yeterli bir metot değildir.

Sonuç olarak, pazarlama nedir sorusunu üretimden satın alım davranışının gerçekleştiği ana kadar bütün süreçleri kapsayan bir faaliyet olarak cevaplandırabiliriz. Etkili bir çalışma yaparak ürün ve hizmetlere olan talebin devamlılığını sağlamak için pazarlama stratejileri üzerinde çalışmak ve doğru stratejiyi belirlemek gerekir.

İçerik pazarlama ajansı olarak sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin