ROAS Nedir? Nasıl Hesaplanır?

ROAS Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İçindekiler

Dijital reklamcılık, potansiyel müşterilere yalnızca kitle olarak değil aynı zamanda birey olarak ulaşma olanağı sunuyor. Özellikle aksiyon odaklı (ürün satışı, sipariş gibi) reklamlar e-ticaret alanında önemli bir yere sahip. Google, Facebook gibi dijital mecralarda verilen reklamların etkilerini ölçmek ve ne kadar başarılı olduklarını görmek de mümkündür. Bu reklamlar, performans odaklı olarak ücretlendirildikleri için uygun bütçelerle etkili kampanyalar yapılabilir.

Dijital reklamlardan gelen geri dönüşlerin ölçülmesine ROAS denir. ROAS, e-ticaret için önemli bir unsurdur. Reklamları iyileştirmenin yolu ROAS arttırma olarak bilinen faaliyetlerden geçer. Fakat iyi bir yol çizebilmek için ROAS nasıl hesaplanır konusunda bilgi edinmek ve Google Ads Roas başta olmak üzere ROAS ile alakalı terimleri incelemek gerekir.

ROAS Nedir?

ROAS, “Return On Ad Spend” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terimdir. Bu terim Türkçe’ye “reklam harcamalarının geri getirisi” olarak çevrilebilir. Adından da anlaşılacağı üzere, reklam için yapılan harcamaların getirdiği kazanç veya geri dönüş oranı ROAS ile hesaplanır. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, dijital mecralarda verilen reklamlar için hesaplanan bir pazarlama metriğidir. Etkili bir reklam çalışması yürütmek için ROAS değerlerini sürekli takip etmek ve arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak gerekir. Özellikle Google Ads Roas değerlerini okuyarak reklamları ciddi anlamda iyileştirmek mümkündür.

ROAS, reklamın sayısal performansını ortaya koyan bir ölçüm birimidir. Reklamların kaç kişiye ulaştığı, kaç kişinin reklama ilgi gösterdiği ve reklamı görüntüleyenlerin kaçta kaçının satın alım yaptığı gibi sorular Google Ads ROAS ölçümleriyle yanıtlanır. Google, Facebook, Twitter gibi reklam mecralarında reklamlara yapılan geri dönüşler bu değerle hesaplanır. ROAS nasıl hesaplanır öğrenerek, hedef kitlenizin reklamlarınıza gösterdiği ilgiyi ölçebilir ve ROAS arttırma çalışmalarıyla bu ilgiyi iyileştirebilirsiniz.

ROAS Nasıl Hesaplanır?

Reklam geri dönüşleri için özel bir formül vardır. ROAS nasıl hesaplanır öğrenerek, gelecek reklam stratejilerinizi belirleyebilirsiniz. ROAS formülü Facebook, Google gibi farklı reklam mecralarında geçerlidir. Bu hesaplama, reklamınızın hedefine ulaşıp ulaşmadığını görmenize yardımcı olur. Google Ads, Facebook gibi dijital reklam mecraları bu hesapları otomatik olarak yapar ve rapor olarak gösterir. Ancak kendiniz hesaplamak isterseniz Roas nasıl hesaplanır sorusunun temel cevabı olan aşağıdaki denklemden yararlanabilirsiniz.

ROAS = (Reklam Geliri / Reklam Maliyeti) x 100

Bu formülü anlayabilmek için dijital reklamların sonuç başına maliyet çıkardığını hatırlamakta fayda var. Örnek vermek gerekirse, eğer bir reklam için 1000 TL bütçe ayırdıysanız ve bu reklam için tıklama başına maliyet 5 TL olarak belirlendiyse, reklama 100 kişi tıkladığında harcanan maliyet 500 TL olacaktır. Yani dijital reklam sistemleri, alınan sonuca (gösterim, erişim, tıklama, satın alma vb) göre ücretlendirilir. Buradan yola çıkarak, 500 TL reklam maliyetiyle 2000 TL gelir elde edildiğini varsayalım. Bu durumda Facebook ve Google Ads ROAS verilerini aşağıdaki formülle elde edebiliriz:

ROAS (2000/500) = 100

Yukarıdaki verilerle hesaplama yaptığımızda reklamımızın ROAS değeri 4 ya da %400 olarak kabul edilir. Yani reklamımız maliyetinin 4 katı kadar kâr elde etmiş demektir.

Eğer reklamımız 500 TL maliyetle 250 TL getiriye sahip olsaydı bu durumda %50 kâr elde etmiş olacaktık. Bu veri yanıltıcı olabilir, zira maliyetin yarısı kadar kâr elde etmek kazanç olarak algılanmaz. ROAS nasıl hesaplanır konusunda sağlıklı bir sonuca varabilmek için verileri iyi okuyabilmek gerekir. ROAS değerinin 99 ve altı olması zarar anlamına gelir. Bu durumda ROAS arttırma için çalışmalar yapılmalıdır. Eğer ROAS değeri 101 ve üzerindeyse bu kâr olarak yorumlanabilir. 100 olduğunda ise reklam geliri ile giderin eşit olduğu anlamına gelir ve bu durum kâr ya da zarar olarak yorumlanmaz.

ROAS Hesaplanırken Dikkat Etmeniz Gereken Metrikler Neler?

Kâr Marjı:

Belirtildiği gibi, ROAS değeri üründen ne kadar kâr elde ettiğinizi görmek için tek başına yeterli değildir. Kazancı tam olarak anlayabilmek için kâr marjını hesaplamak yani ürünün bütün maliyetleri (reklam da dâhil olmak üzere) hesaplandığında kâr elde edilip edilmediğini görmek gerekir.

Örnek vermek gerekirse, 20 TL’ye mâl edilen bir ürün olduğunu düşünelim. Bu ürünün 40 TL’ye alıcı bulması başta kârlı görülebilir. Fakat ürünün satışı için harcanan reklam gideri de hesaba katılmalıdır. Ürünün reklam kampanyasındaki ROAS değeri 1,5 (%150) olarak görülecektir fakat üründen elde edilen gelir reklam giderini kurtarmadığı için bu senaryoda bir zarar söz konusudur.

Böyle bir durumda, %50 kâr marjı olan bir üründe kazanç elde ettiğimizden emin olmak için ROAS’ın en az 2 (%200) olması gerekir.

Reklamın Amacı:

ROAS hesaplaması genellikle satış odaklı reklamlar için yapılır. Ancak dijital reklamlar yalnızca satış için değil, marka bilinirliği, anket, uygulama indirme, tıklama gibi amaçlara göre de yapılabilir. Kâr amacı gütmeyen reklamlarda ROAS değeri çok önemli bir veri değildir. Örnek vermek gerekirse, marka bilinirliği amaçlı bir reklam verdiğinizde bu reklamın geniş kitleler tarafından görüntülenmesi marka bilinirliği amacınıza ulaştığınız anlamına gelmeyebilir. Tam aksine, reklam düşük görüntüleme almasına rağmen spesifik bir kitleye hitap edip markanıza dair aşinalık yaratmış olabilir. Facebook ve Google Ads ROAS nasıl hesaplanır sorusunu yanıtlarken satış odaklı reklamlarda incelenmesi daha sağlıklı olacaktır.

Reklamın Süresi

Doğru sonuçlar veren bir Facebook ya da Google Ads ROAS hesabı yapabilmek için reklamın süresini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bazı ürünlerin satılması uzun süreleri bulabilir ve bu ürünlerin belli bir sürede azar azar satılması kârlı olabilir. Böyle bir durumda reklamın sonuçlarını irdelerken yayın süresini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Diğer yandan, kullanıcılar reklamla ilk karşılaştıkları anda aksiyona geçmeyip daha sonra bir ihtiyaç hâlinde markanızı hatırlayabilirler. Bu da uzun bir süreç gerektirebilir. Sonuç olarak, kampanya süresinin başlarında Google Ads ROAS oranının düşük olması reklamın başarısız olduğu gibi bir anlam taşımayabilir.

ROAS Veri Takibi

Dijital reklam araçlarının ROAS verileri için özel panelleri ve raporlama sistemleri vardır. Örnek vermek gerekirse, Facebook Business üzerinden verilen reklamlarda dönüşümler, satışlar, tıklamalar yani ROAS verileri anbean görüntülenebilir. Diğer yandan ROAS verilerinde belli metriklere göre raporlar çıkarılabilir. Google Ads, Facebook gibi dijital reklam araçları bu raporları excel formatında alma imkanı sunmaktadır.

ROAS verilerini düzenli olarak takip etmek reklamları iyileştirmek için önemlidir. Ayrıca Facebook ve Google ADS ROAS verilerini spesifik metriklere göre göstermektedir. Örnek vermek gerekirse Facebook üzerinden Business Manager sayfasını kullanarak ROAS verilerini edinebilirsiniz. Aynı şekilde bu veriler üzerinden ROAS nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını bulabilir, hesaplamalarda kullanılan metrikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ROAS Hesaplamasında Google Ads

Google Ads Roas hesaplamasında dönüşüm izleme adı verilen bir ölçüm aracına sahiptir. Dönüşüm izlemeyi kurarak ROAS verilerini daha detaylı biçimde inceleyebilirsiniz.

Dönüşüm izleme, reklamınız tıklandıktan sonra kaç kişinin dönüşüm sağladığını gösterir. Dönüşüm izlemeyi kurmak için Google Analytics kampanyası oluşturmanız gerekir. Google Ads Roas dönüşüm izleme özelliğini aktif ederek, yalnızca tıklama oranlarını öğrenmekle kalmayarak reklamlarınıza tıklayan kullanıcıların davranışları hakkında da veri toplayabilirsiniz.

Google Ads verileri Roas nasıl hesaplanır konusunda da ciddi veri sağlar. Google metriklerini inceleyerek Roas nasıl hesaplanır öğrenebilir ve ürün odaklı reklamlarınızın performansını ölçümleyebilirsiniz.

ROAS Nasıl Artırılır?

ROAS arttırma için reklam kampanyalarını iyileştirmek gerekir. Nihayetinde ROAS bir ölçüm aracıdır ve reklamlardan elde edilen sonucu gösterir. Bunu arttırmanın ve daha yüksek ROAS rakamları elde etmenin yolu ise reklam kampanyalarının etkisini arttıracak çalışmalar yürütmekten geçer. Bu süreci başarıyla yürüttüğünüzde Google Ads ROAS rakamlarınız da doğal olarak artmış olacaktır. Dijital reklamcılık kompleks bir süreçtir ve görsel üretiminden kampanya yönetimine kadar geniş bir organizasyon gerekeceğinden profesyonel sosyal medya ajansı İçerik Planı hizmetlerinden yararlana bilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin