Satış Odaklı İçerik Nedir? Nasıl Yapılır?

Satış Odaklı İçerik Nedir? Nasıl Yapılır?

İçindekiler

İçerik üretimi, tüketiciyi ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgilendirmenizi sağlar. Satış odaklı içerik kurgulayarak, okuyucuların ürünlerinizi satın almaya yönlendirebilir ve buna bağlı olarak satışlarınızı arttırabilirsiniz. Fakat satış odaklı yazılı ve video içerikler üretirken, üstünde durmamız gereken bazı konular bulunmaktadır. İçerik kurgusunda ve üslubunda iyi bir denge olmadığı takdirde istenilen sonucu elde etmek zor olabilir.

Günümüzde birçok tüketici, herhangi bir ürün veya hizmete ihtiyaç duyduğunda internette arama yapmayı tercih etmektedir. Burada karşılaştığı görsel ve yazılı içerikler, satın alma davranışını etkileyen kuvvetli unsurlar olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla satışa yönelik içerik üreterek ürünlerinizle ilgilenme eğiliminde olan bir tüketiciyi etkileyerek müşteriniz hâline getirebilirsiniz. Bunu nitelikli bir biçimde yapabilmek için bazı konulara dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Satış Odaklı Olmak Ne Anlama Gelir?

Pazarlama literatüründe satış odaklı ve müşteri odaklı olmak üzere iki farklı tanım mevcuttur. Bu tanımlara göre; müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini ön planda tutan şirketler müşteri odaklı olarak adlandırılır. Satışa yönelik şirketler ise başarı odaklıdır. Ürün ve hizmetleri satarak kâr elde etmek bu şirketlerin temel motivasyonudur. Bu bakımdan müşteri/Pazar odaklı şirketlerden farklı bir yere sahip oldukları söylenebilir.

Agresif pazarlama yöntemleri genellikle satışa odaklı şirketler tarafından benimsenmektedir. Nitekim bu firmaların temel amaç ve motivasyonu eldeki ürünleri satabilmektir. Satış odaklılık kavramı bu şekilde tanımlanabilir. Satış odaklı pazarlama yöntemlerine ve içeriklere de bu perspektiften bakmak faydalı olacaktır. Diğer yandan içerik üretimini satışa yönelik pazarlama anlayışı içinde farklı bir yerde değerlendirmek gerekir. Nitekim her ne kadar birincil amaç dönüşüm elde etmek olsa da içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken hassas noktalar bulunmaktadır.

Satış Odaklı İçerik Nedir?

Basit bir tanım yapmak gerekirse; okuyucuyu ürün ve hizmetleri satın almaya ikna etmek için kurgulanmış görsel ve yazılı içerikler satış odaklı içerik olarak adlandırılır. Bunlar, salt olarak informatik amaçlı içerikler değildir. Herhangi bir ürünün özelliklerinden, faydalarından, avantajlı yönlerinden bahsederek kullanıcıyı ikna etme amacı taşırlar. Aksiyona çağrı, satış amaçlı içeriklerin en temel unsurudur ve kurgu genel olarak bu çağrının etrafında şekillenir.

Bu tanımı yaparken pazarlama içeriği ile satış içeriği arasındaki sınırı da çizmek gerekecektir. Kullanıcının ilgisini çekmek, onları markanın hizmetlerinden haberdar etmek için hazırlanan içerikler pazarlama içeriği olarak adlandırılır. Satış amacı taşıyan içerikler ise hâlihazırda markayla ilgilenen ve ürünleri, hizmetleri inceleyen müşterileri hedefler. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, tüketiyici bir okuyucu/izleyici olmaktan çıkarıp müşteriye dönüştürmeyi amaçlayan metinler, videolar ve görseller satış odaklı olarak tanımlanabilir.

Satış Odaklı Olmanın Faydası Nedir?

Markanızla ilgilenen bir tüketici, doğal olarak ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi edinmek isteyecektir. Nitekim tüketiciyi herhangi bir marka ile ilgilenmeye iten temel unsur, marka tarafından üretilen ürünlere olan ihtiyaçtır. Tüketicinin ilgisini çekmeyi başardıktan sonra, ürünlerinizi satabilmek için onları tanıtmanız, avantajlı özelliklerinden bahsetmeniz ve tüketiciyi ikna etmeniz gerekir. Bu aşamada amacınız, markanız ile ilgilenen kişileri okuyucu veya takipçi olmaktan çıkarıp müşteriye dönüştürebilmektir.

Satış odaklı olmak, ulaşmayı ve bilgilendirmeyi başardığınız tüketicinin aksiyona geçmesini sağlar. Pazarlamanın son aşaması satıştır ve bu aşamada başarılı olabilmek için satış amaçlı bir strateji oluşturarak bu stratejiler doğrultusunda içerik üretmeniz gerekir. Satışı ön plana alan bir strateji benimseyerek ürünlerinize olan talebi arttırabilir ve dolayısıyla kâr elde edebilirsiniz.

Satışa Yönelik İçerik Ne Kazandırır?

    • Satış amaçlı olarak kurgulanmış içerikler, ürün ve hizmetlerinizin detaylı bir biçimde tanıtılmasını sağlar. Bu içerikler ile ürünlerinizi avantajlı kılan özelliklerden bahsedebilir  ve tüketiciyi ikna edebilirsiniz.
    • İçerik üretimi bir pazarlama amacı güder. Satış ile pazarlamanın son aşamasıdır. Diğer içeriklerle elde ettiğiniz ilgiyi ve marka imajını kâra dönüştürmek için satış odaklı içerikler üretebilirsiniz.
  • Satışa yönelik içerikler ürünlerinizin önemli ve avantajlı özelliklerinin ön plana çıkarılmasını sağlar. Aksiyon çağrısı ilk etapta karşılık bulmasa bile bu özellikleri öğrenen bir tüketicinin, ihtiyaç durumunda markanıza yönelme ihtimali artacaktır. 

Sürekli Satışa Yönelik Pazarlama Anlayışı ile mi İçerik Üretmeliyiz?

Pazarlamanın farklı aşamaları vardır ve satış, bu süreçte çoğu zaman ilk aşama değildir. Özellikle günümüzdeki rekabet ortamında, tüketiciyi ürünü satın almaya ikna edebilmek için uzun bir süreç gerekir. Bunun için tüketicinin öncelikle markadan haberdar olması, sonrasında marka ve hizmetleri hakkında bilgi edinmesi gerekir. Tüketicinin ilgisini seçtikten sonra ise aksiyona çağırmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla satış, içerik stratejisi oluşturulurken tek amaç ve yöntem olmamalıdır.

Ürünlerinizi satabilmek için öncelikle müşterinin ilgisini çekmeniz gerekir. Tüketicinin basit bir Google aramasıyla sizinle aynı hizmeti veren onlarca firmaya ulaşabildiğini unutmamanız bu aşamada faydalı olacaktır. Ürünlerinizi satabilmek için öncelikle markanızı müşterinin imgeleminde farklı bir yere yerleştirmeniz gerekir. Dolayısıyla pazarlama ve bilgilendirme amaçlı içerikler satış içeriklerinden önce gelir.

Tüketicinin ilgisini çekip markanızı tanıttıktan sonraki amacınız ise tüketiciyi müşteriye dönüştürmek olmalıdır. Satış amaçlı içerikler tam olarak bu aşamada kullanılabilir. Bu içeriklerle bir aksiyon yaratabilir, ürün ve hizmetlerinizin satışını sağlayabilirsiniz. Satış amaçlı görsel, video ve metinlerle tüketiciye ürünlerinizi satın almak için nedenler verebilir, bu sayede aksiyona geçmelerini sağlayabilirsiniz.

Satışa Yönelik İçerik Nasıl Hazırlanır?

Satış hedefli içerikler ile klasik ürün tanıtım metinlerini aynı kategoride değerlendirmemek gerekir. Bu içerikler ürün ve hizmetleri tanıtma amacı taşır fakat tek fonksiyonları bu değildir. Söz konusu içeriklerde, tüketiciye bir bilgi akışı sağlamanız gerekir. Tüketici bu içeriği okuduktan sonra neden sorusuna yanıt bulabilmelidir. İçerik kurgusunu ve üslubunu bu prensiple belirleyebilirsiniz.

Öncelikle, ürünlerinizi avantajlı kılan özellikleri belirlemeniz gerekir. Hizmetlerinize ihtiyaç duyan bir tüketici, neden rakiplerinizi değil sizi tercih etmeli? İçerikleriniz tam olarak bu soruya cevap vermelidir. Ürünlerinizi detaylı ve kapsamlı bir biçimde anlatarak tüketicilerin sizi tercih etmelerini sağlayabilirsiniz.

Satışa yönelik içeriklerde mutlaka aksiyon çağrısı olmalıdır. Tüketiciyi bilgilendirdikten sonra satın almaya teşvik edebilirsiniz. Fakat aksiyon çağrısının nitelikli bilgi akışıyla desteklenmesi gerekir. Tüketiciyi bilgilendirmeden yapılan aksiyon çağrısı havada kalacak ve olumsuz bir etki yaratacaktır. İçerik üretirken bu hususa dikkat etmek son derece önemlidir.

Sonuç olarak satış hedefleyen içeriğin temel amacı aksiyon çağrısıdır. Fakat bu çağrı sağlam temellere dayanmalı ve etkili bir kurgu üzerinde yükselmelidir.

Trendlere ve Sosyal Medya Gündemine Yer Verin, Birden Fazla Amaca Hizmet Ederken Ana Mesajı Gölgelemeyin

Tüketiciyi ürünü satın almaya ikna edecek tek husus, ürünün sunduğu özellikler değildir. Trendler, gündem, moda kavramı ve diğer insanların fikirleri tüketici davranışları üzerinde etkili unsurlardır.

Satış hedefleyen bir içerik oluştururken, trendlere ve sosyal medya gündemine yer vermek gerekir. Okuyucuyu sektörle ilgili trendler hakkında bilgilendirmek, aksiyon çağrısını güçlendirecektir. Ayrıca ürünle ve sektörle bağlantı kurulabilecek sosyal medya gündemine yer vererek de kurgunun güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Fakat bunları yaparken asıl amacı gözden kaçırmamak gerekir. Satış odaklı içerik tüketiciyi aksiyona çağırmak, ürünleri satın almaya ikna etmek için kaleme alınır. Dolayısıyla kurgu aksiyona yönelik olmalı fakat aksiyon da etkili bir anlatıyla desteklenmelidir. Satış odaklı içeriklerin oluşturulması ve güçlü içerik pazarlama için içerik ajansı hizmetimizden yararlana bilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin