Influencer Ajansı ile Influencer Pazarlama Süreci

Influencer Ajansı ile Influencer Pazarlama Süreci

İçindekiler

Pazarlama süreci, marka için doğru influencerın bulunması ile başlar. Dikkat edilmesi gereken nokta, hem markanın hem de influencerın aynı ilgi alanlarına sahip hedef kitlelere hitap etmesidir.
Influencer pazarlaması, standart metinlerle değil doğal bir üslupla yapılır. Bunun için influencerın markanın ürün ya da hizmetini denemiş olması ve onun hakkında fikir sahibi olması gerekir. Dolayısıyla marka yetkilileri, influencer ve influencer ajansı arasında bir iletişim süreci gerekir. Bu süreçte influencerın markayı tanıması ve benimsemesi mümkün olacaktır.
Hedef kitleyle kaliteli bir iletişim kurmak için de önceliklerin belirlenmesi gerekir. Söz konusu influencerın hitap ettiği kitlenin eğilimleri, beklentileri analiz edilmeli ve tanıtımı yapılan ürün, hizmet ya da markaya karşı gösterecekleri olumlu ya da olumsuz tepkilere karşı bir plan yapılmalıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse, pazarlamada yapılması gereken influencerın ürünü yayında tanıtmasından ibaret değildir. Öncesinde influencer marketing ajansı, marka ve influencer arasında sağlam bir iletişim kurulmalıdır.
Sosyal medyanın tek taraflı bir mecra olmadığı unutulmamalıdır. Videoyu izleyen ya da içeriği okuyan kitle doğal olarak sorular sorarak ya da düşüncelerini belirterek etkileşim gösterecektir. Bu etkileşim süreçlerinin de iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Nitekim sosyal medya söz konusu olduğunda tüketiciyle kurulan etkileşim, influencer ajansı tarafından kurulan stratejiinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Pazarlama işin en son aşamasıdır. Tüm süreçler titizlikle yürütüldükten sonra influencer kendisine ait sosyal medya kanalında ürünün reklamın yapabilir ve markayı tanıtabilir. Marka, influencer ve influencer ajansı arasında entegre biçimde yürütülmüş bir çalışmanın etkileri de olumlu olacaktır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin