KSS Ajansı Nasıl Çalışır?

KSS Ajansı Nasıl Çalışır?

İçindekiler

İyi bir çalışma için öncelikle markanın toplumdaki yeri belirlenmelidir. Markanın kamuoyu nezdinde ne kadar tanındığı ve nasıl bir imaja sahip olduğu önemlidir. Eğer marka olumlu bir imaja sahipse bu pekiştirilmeli, olumsuz ya da nötr bir imaja sahipse bu durumu tersine çevirecek kss danışmanlığı hizmeti verilmelidir. Markanın bulunduğu yerin tespit edilmesi bütün çalışmanın başlangıcıdır.

Markanın odaklanması gereken çevresel ve sosyal faktörler belirlenir. Bunlar belirlenirken markanın hizmet verdiği sektör ve sektörü ya da gücü kapsamında neler yapabileceği gözden geçirilir. Sözgelimi, firmanın eğitime katkı sağlamak gibi bir gücü varsa ve bunu hizmet tanımı dâhilinde yapabilecekse bu kısma odaklanılır. Sosyal ve çevresel sorunlar tanımlanarak markanın bu sorunların çözümüne katkı sunmak için ne yapabileceği belirlenir. Bu faaliyet kss ajansı hizmet süreçlerinde önemli bir yere sahiptir.

Sorun ve yöntem belirlendikten sonra aksiyon alınır. Araştırma ve proje süreçlerinden sonra gerekli çalışmalar yapılır. Markanın ilgili birimlerinin bu çalışmalara katılımı sağlanır.

İletişim, markanın imajını pekiştirmek için en önemli süreçtir. Söz konusu faaliyetleri anlatmak en az gerçekleştirmek kadar önemlidir. Markanın yürüttüğü kss çalışmaları, sosyal ve konvansiyonel medya kanallarında yayınlanır. Hatta farkındalık oluşturmak amaçlı çalışmalar yürütülerek kamuoyunun marka tarafından düzenlenen kss kampanyalarına katılımı sağlanabilir.

Tüm bu çalışmalar kss ajansı nasıl çalışır sorusunun yanıtını teşkil etmektedir. İyi bir kss danışmanlık ajansı markanın konumunu ve yapabileceklerini belirledikten sonra bu bilgilerle sağlam çalışmalar yürütür.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin