KSS Danışmanlığı Çalışma Süreci

KSS Danışmanlığı Çalışma Süreci

İçindekiler

Sürdürülebilirlik, KSS danışmanlığı hizmetinin anahtar kavramıdır. Nitekim bu kavram hem çevresel hem de sosyal öneme sahiptir. Çevre ve toplumun çıkarları her zaman örtüşür ve birinin refahı ötekinin çıkarınadır. Dolayısıyla KSS ajansı çalışma sürecinde öncelikle sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durularak, markanın bu kapsamda neler yapabileceği, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne nasıl bir katkı sağlayabileceği düşünülür.

Planlar kapsamlı bir biçimde yapılır ve kamuoyunun reaksiyonu hakkında tahminler yürütülür. Bunun için daha önce yapılmış KSS çalışmaları gözden geçirilebilir. Ayrıca iletişim, reklam ve kampanya çalışmaları için doğru hedeflemeler yapılır.

KSS danışmanlığı farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin koordine biçimde yürütmeleri gereken bir süreçtir. Reklam yönetimi, metin yazarlığı, içerik üretimi, grafik tasarım, video kurgu gibi farklı alanlarda çalışan kişiler ortak çalışarak markanın imajına katkı sağlayacak sorumluluk projelerini ve bu projelerin reklam/tanıtım kısmını tasarlayabilir.

Projeler kapsamında farklı kurumlarla iletişim hâlinde olmak gerekebilir. Örneğin çevre ile ilgili bir proje yürütülüyorsa hayvan hakları dernekleriyle ya da çevreyi korumak için bir araya gelmiş gruplarla iletişime geçilebilir. KSS projesinin temel ilkeleri belirlendikten sonra diğer kurumlara teklif götürülebilir. Bu iletişim KSS ajansı çalışmaları için önemlidir.

Olayın kamuoyuna duyurulması işin en önemli kısmıdır. Önemli olan kamuoyunu bu projenin bir parçası hâline getirebilmektir. KSS ajansı olarak verdiğimiz KSS danışmanlığı hizmetinden yararlanarak marka imajınızı güçlendirecek sorumluluk projelerine imza atabilir ve bu projeleri duyurarak kamuoyu nezdinde kuvvetli bir imaja sahip olabilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin